• Teknik yorum ve Bilgi Bankası (BB) makaleleri dahil olmak üzere kapsamlı değerlendirme, tasarım, dağıtım, sorun giderme ve teknik başvuru bilgileri için bkz. Active Directory Sertifika Hizmetleri (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=85613) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

  • Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) kullanan uygulamalar geliştirme konusunda bilgi için bkz. Win32 ve COM Güvenliği Geliştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92771) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

  • Ortak anahtar altyapıları (PKI) hakkında genel bilgi için bkz. National Institute of Standards and Technology (NIST) PKI Web sitesi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92772) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

  • PKI X.509 (pkix) çalışma grubu hakkında bilgi için bkz. Internet Engineering Task Force (IETF) Web sitesi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29885) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).


İçindekiler