• Aby uzyskać wyczerpujące informacje na temat oceniania, projektowania, wdrażania i rozwiązywania problemów oraz informacje techniczne, między innymi oficjalne dokumenty i artykuły z bazy wiedzy Knowledge Base (KB), zobacz stronę poświęconą Usługom certyfikatów w usłudze Active Directory (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=85613) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

  • Aby uzyskać informacje na temat opracowywania aplikacji korzystających z Usług certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS), zobacz stronę poświęconą opracowywaniu zabezpieczeń dla technologii Win32 i COM (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92771) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

  • Aby uzyskać informacje na temat infrastruktur kluczy publicznych (PKI), zobacz witrynę infrastruktury kluczy publicznych instytutu NIST (National Institute of Standards and Technology) w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92772) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

  • Aby uzyskać informacje na temat grupy roboczej PKI X.509 (pkix), zobacz witrynę Internet Engineering Task Force (IETF) w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29885) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści