Wiele certyfikatów można rozpowszechniać w taki sposób, że klient nawet nie zdaje sobie sprawy, że odbywa się rejestrowanie. Należy do nich większość typów certyfikatów wystawianych komputerom i usługom oraz wiele certyfikatów wystawianych użytkownikom.

Aby automatycznie rejestrować certyfikaty klientów w środowisku domeny, należy:

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub Administratorzy przedsiębiorstwa albo w grupie równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby skonfigurować zasady grupy autorejestrowania dla domeny
 1. Na kontrolerze domeny z systemem Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie zasadami grupy.

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Obiekty zasad grupy w lesie i domenę zawierającą obiekt zasad grupy (GPO) Domyślne zasady domeny, który chcesz edytować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt zasad grupy Domyślne zasady domeny, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 4. W Konsoli zarządzania zasadami grupy (GPMC, Group Policy Management Console) przejdź do pozycji Konfiguracja użytkownika, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij pozycję Zasady kluczy publicznych.

 5. Kliknij dwukrotnie opcję Klient usług certyfikatów - automatyczna rejestracja.

 6. Zaznacz pole wyboru Rejestruj certyfikaty automatycznie, aby włączyć autorejestrowanie. Aby zablokować autorejestrowanie, zaznacz pole wyboru Nie rejestruj certyfikatów automatycznie.

 7. Włączając autorejestrowanie certyfikatów, możesz zaznaczyć następujące pola wyboru:

  • Opcja Odnów wygasłe certyfikaty, aktualizuj oczekujące certyfikaty i usuń odwołane certyfikaty służy do włączania autorejestrowania na potrzeby odnowienia certyfikatu, wydawania oczekujących żądań certyfikatów oraz automatycznego usuwania odwołanych certyfikatów z magazynu certyfikatów użytkownika.

  • Opcja Aktualizuj certyfikaty, które używają szablonów certyfikatów służy do włączania autorejestrowania na potrzeby wydawania certyfikatów, które zastępują wydane certyfikaty.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany.


Spis treści