Za pomocą certyfikatów można uwierzytelniać zapytania wysyłane przez klientów do serwerów sieci Web. Używając certyfikatów wystawionych przez urząd certyfikacji firmy Microsoft, klienci mogą sprawdzać, czy wyniki zapytania nie zostały zmodyfikowane i czy zostały zwrócone przez odpowiedni kontroler domeny lub serwer sieci Web.

Zadanie Informacje

Skonfigurowanie dodatkowych podrzędnych urzędów certyfikacji (opcjonalnie).

Instalowanie podrzędnego urzędu certyfikacji

Zainstalowanie i skonfigurowanie szablonu certyfikatu serwera sieci Web.

Zarządzanie szablonami certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Skonfigurowanie rejestrowania certyfikatów.

Zarządzanie rejestrowaniem certyfikatów


Spis treści