Certificaten kunnen worden gebruikt om query's te verifiëren die door clients naar webservers worden gestuurd. Door certificaten te gebruiken die zijn verleend door een Microsoft-certificeringsinstantie (CA), kunnen clients verifiëren dat er niet is geknoeid met de resultaten van de query en dat de resultaten zijn geretourneerd door de juiste domeincontroller of webserver.

Taak Naslaginformatie

Extra onderliggende CA's instellen (optioneel)

Een onderliggende certificeringsinstantie installeren

Een sjabloon voor webservercertificaten installeren en configureren

Certificaatsjablonen beheren (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230) (pagina is mogelijk Engelstalig)

Het inschrijven op certificaten configureren

Het inschrijven op certificaten beheren


Inhoudsopgave