Met de volgende procedure kunt u verleende certificaten publiceren naar het bestandssysteem.

Als aanvragers een certificaat aanvragen en willen dat dit naar het bestandssysteem wordt gepubliceerd, moeten ze het kenmerk certfile:true opnemen in de aanvraag. Nadat het certificaat is verleend, wordt het naar FileName.cer gekopieerd, waarbij FileName de aanvraag-id van de certificaataanvraag is.

Het bestand wordt gekopieerd naar de map CertEnroll op de certificeringsinstantie (CA).

Opmerking

U kunt deze methode niet gebruiken om bestanden te overschrijven.

U moet CA-beheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Certificaten publiceren naar het bestandssysteem
  1. Open de module Certificeringsinstantie.

  2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

  3. Klik op Eigenschappen in het menu Actie.

  4. Klik op het tabblad Uitgiftemodule op Eigenschappen.

  5. Schakel op het tabblad Uitgifte-instellingen het selectievakje Certificaten mogen worden uitgegeven aan het bestandssysteem in en klik vervolgens op OK.

  6. Stop de CA en start deze opnieuw.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave