In dit onderwerp staan stapsgewijze procedures voor het installeren van de webservice voor certificaatinschrijvingsbeleid.

Belangrijk

Voordat u met de installatie begint, kunt u het beste eerst de vereisten en configuratieopties voor deze functieservice in De webservice Certificaatinschrijving instellen doornemen.

Het minimaal vereiste groepslidmaatschap om deze procedure uit te voeren, is Ondernemingsadministrators.

De webservice Certificaatinschrijving installeren
 1. Open Serverbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Functies.

 3. Als Active Directory Certificate Services wordt weergegeven op de pagina Functieoverzicht, klikt u op Functieservices toevoegen en gaat u verder met de volgende stap. Als AD CS niet wordt weergegeven, voert u eerst de volgende stappen uit voordat u verdergaat:

  1. Klik in het vak Functieoverzicht op Functies toevoegen.

  2. Klik op de pagina Voordat u begint op Volgende.

  3. Selecteer Netwerktoegangsservices op de pagina Serverfuncties selecteren en klik op Volgende.

  4. Lees de informatie op de pagina Active Directory Domain Services en klik op Volgende.

 4. Schakel het selectievakje Webservice Certificaatinschrijving in op de pagina Functieservices selecteren.

  Opmerking

  De functieservice Certificeringsinstantie wordt automatisch geselecteerd wanneer de AD CS-functie is toegevoegd, maar deze service kan niet tegelijk met de webservice Certificaatinschrijving worden geïnstalleerd. Als u zowel de certificeringsinstantie als de webservice Certificaatinschrijving wilt installeren, moet u eerst de certificeringsinstantie installeren. Zie Active Directory Certificate Services instellen.

 5. Klik op Vereiste functieservices toevoegen wanneer u wordt gevraagd de functieservices en onderdelen te installeren en klik vervolgens op Volgende.

 6. U geeft een certificeringsinstantie op door te klikken op Naam van CA of Computernaam en vervolgens op Bladeren te klikken. Selecteer een certificeringsinstantie of typ een computernaam en klik op OK.

 7. Schakel het selectievakje Configureer de webservice Certificaatinschrijving voor de 'alleen vernieuwen'-modus in als u de webservice zo wilt instellen, dat alleen aanvragen voor het vernieuwen van certificaten worden geaccepteerd en aanvragen voor het inschrijven van nieuwe certificaten worden geweigerd. Zie De webservice Certificaatinschrijving voor de 'alleen vernieuwen'-modus configureren.

 8. Selecteer het verificatietype waarmee de webservice voor de certificaatinschrijving clientaanvragen verifieert, en klik vervolgens op Volgende.

 9. Klik op de pagina Accountreferenties opgeven op de optie Serviceaccount opgeven of De identiteit van de ingebouwde groep van toepassingen gebruiken. U geeft een serviceaccount op door te klikken op Selecteren, een gebruikersnaam en wachtwoord voor het domein in te voeren en op OK te klikken. Klik op Volgende.

 10. Selecteer een bestaand servercertificaat, klik op Importeren om een certificaatbestand te importeren of klik op Later een servercertificaat kiezen en toewijzen en klik vervolgens op Volgende. Zie Servercertificaten configureren voor de webservice Certificaatinschrijving voor meer informatie.

 11. Klik op de pagina Inleiding tot webserver (IIS) op Volgende.

 12. Bekijk op de pagina Functieservices selecteren de geselecteerde functieservices en klik op Volgende.

 13. Controleer de informatie op de pagina Bevestiging van items die voor installatie zijn geselecteerd en klik op Installeren.

 14. Lees op de pagina Installatieresultaten de berichten door. Soms moeten er nog extra taken worden uitgevoerd om de webservice voor de certificaatinschrijving te configureren voordat er aanvragen door gebruikers kunnen worden verzonden.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave