Gebruik Serverbeheer voor het installeren en configureren van de webservice Certificaatinschrijving, die bestaat uit de webservice voor het inschrijven van certificaten en de webservice voor het certificaatinschrijvingsbeleid. Zie de aanvullende naslaginformatie voor de installatie- en configuratieprocedures.

Installatievereisten

Voordat u de webservice Certificaatinschrijving gaat installeren, controleert u eerst of uw IT-omgeving aan de volgende vereisten voldoet:

 • Een hostcomputer als lid van een domein met Windows Server 2008 R2.

 • Een Active Directory-forest met een Windows Server 2008 R2-schema. Zie het onderwerp over het voorbereiden van een Windows 2000- of Windows Server 2003-forestschema voor een Windows Server 2008- of een Windows Server 2008 R2-domeincontroller (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93242) (pagina is mogelijk Engelstalig).

 • Een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen met Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 of Windows Server 2003.

 • Clientcomputers met Windows 7 of Windows Server 2008 R2.

 • Een certificaat voor serververificatie die is geïnstalleerd voor HTTPS.

Tijdens de installatie van de webservice Certificaatinschrijving worden de volgende serverfuncties en -onderdelen geïnstalleerd als die nog niet zijn geïnstalleerd:

 • Webserver (IIS)

 • Microsoft .NET Framework versie 3.5

Installatieopties

De volgende installatieopties zijn beschikbaar voor de webservice Certificaatinschrijving:

 • De webservices Certificaatinschrijving en Certificaatinschrijvingsbeleid moeten op verschillende computers worden geïnstalleerd.

 • De certificeringsinstantie kan op dezelfde computer worden geïnstalleerd als de webservice voor certificaatinschrijving of de webservice voor het certificaatinschrijvingsbeleid.

 • De webservice Certificaatinschrijving of de webservice Certificaatinschrijvingsbeleid kan op dezelfde computer worden geïnstalleerd als deze andere AD CS-functieservices voor internet:

  • CA-webinschrijving

  • Network Device Enrollment Service (NDES)

  • Onlineresponder

 • De webservice Certificaatinschrijvingsbeleid kan op meerdere computers worden geïnstalleerd, maar per computer kan er maar één instantie van deze service worden geïnstalleerd.

 • Meerdere instanties van de webservice Certificaatinschrijving kunnen ter ondersteuning van meerdere certificeringsinstanties op een enkele computer worden geïnstalleerd.

 • De webservice voor certificaatinschrijving wordt niet ondersteund bij de Server Core-installatieoptie van Windows Server 2008 R2.

Verificatieopties


Inhoudsopgave