Met de module Certificeringsinstantie kunt u een certificeringsinstantie (CA) beheren op deze computer of een andere computer. De module wordt automatisch geïnstalleerd op een computer waarop een CA is geïnstalleerd. Anders moet u eerst Active Directory Certificate Services (AD CS) installeren, een van de externe-serverbeheerprogramma's.

U moet CA-beheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een CA op deze computer beheren
 1. Als u de module Certificeringsinstantie nog niet eerder hebt gebruikt op deze computer, klikt u op Start, op Uitvoeren, typt u mmc en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen.

 3. Voeg de module Certificeringsinstantie toe aan de rechterlijst.

 4. Selecteer de computer die als host fungeert voor de CA die u wilt beheren en klik op OK.

U kunt ook een bestaand exemplaar van de module Certificeringsinstantie gebruiken om over te schakelen van het beheer van de ene CA naar het beheer van een andere CA.

U moet CA-beheerder op de externe CA zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een CA op een andere computer beheren
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik in het menu Actie op Nieuwe certificeringsinstantie kiezen.

 3. Klik op Een andere computer en typ de naam van de computer.

U kunt de module Certificeringsinstantie ook aanpassen door weergavefilters te gebruiken. Met filters kunt u de items die in het detailvenster van de module Certificeringsinstantie worden weergegeven, beperken tot items die voldoen aan de criteria die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld een filter maken waarmee in de map Verleende certificaten alleen certificaten worden weergegeven die na een bepaalde datum van kracht waren.

Voor deze procedure hoeft u geen CA-beheerder te zijn, maar u moet wel beschikken over machtigingen om beheertaken uit te voeren op de CA. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Weergavefilters instellen voor de module Certificeringsinstantie
 1. Open de module Certificeringsinstantie.

 2. Klik op een willekeurige map, behalve Certificaatsjablonen.

 3. Klik in het menu Beeld op Filter.

 4. Ga voor elk selectiecriterium als volgt te werk:

  • Klik op Toevoegen.

  • Klik in Veld op het veld waarop u wilt filteren.

  • Klik in Bewerking op de bewerking voor de filterwaarde voor dit veld.

  • Typ de kwalificatiewaarde in het vak Waarde.

 5. U verwijdert een filter door dat filter in het dialoogvenster Filter te selecteren en vervolgens op Verwijderen te klikken.

 6. U verwijdert alle bestaande filters door in het dialoogvenster Filter op Beginwaarden te klikken.

De externe-serverbeheerprogramma's kunnen met de wizard Onderdelen toevoegen worden geïnstalleerd op een computer waarop Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd.

U moet beheerder zijn op de server om deze procedure te kunnen uitvoeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Het externe-serverbeheerprogramma AD CS installeren
 1. Open Serverbeheer.

 2. Klik onder Onderdelenoverzicht op Onderdelen toevoegen om de wizard Onderdelen toevoegen te starten.

 3. Klik op de pagina Onderdelen selecteren op het plusteken naast het selectievakje Externe-serverbeheerprogramma's en klik op het plusteken links van het selectievakje Hulpprogramma's voor functiebeheer.

 4. Schakel het selectievakje Active Directory Certificate Services in, klik op Volgende en klik vervolgens op Installeren.

 5. Klik op Sluiten als de installatie is voltooid.

Als u externe beheertaken wilt uitvoeren vanaf een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, kunt u het Remote Server Administration Tools Pack verkrijgen bij het Microsoft Downloadcentrum (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89361).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave