Voor de webservice Certificaatinschrijving zijn HTTPS-verbindingen nodig. Selecteer aan de hand van de volgende procedure een certificaat voor serververificatie en configureer de HTTPS-binding.

De HTTPS-binding configureren
 1. Open Serverbeheer.

 2. Vouw Functies in de consolestructuur uit en vouw vervolgens Web Server (IIS) uit.

 3. Klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).

 4. Vouw in de consolestructuur onder Verbindingen de webserver uit, vouw Sites uit en klik op de website waarop de webservice staat.

 5. Klik in het deelvenster Acties op Bindingen.

 6. Klik in de lijst Type op https en klik vervolgens op Bewerken.

  Opmerking

  Als https niet in de lijst staat, klikt u op Toevoegen en op https en selecteert u vervolgens het IP-adres en de poort van de site waarop de webservice staat.

 7. Selecteer een certificaat in de lijst SSL-certificaat.

  Opmerking

  Het opgegeven certificaat moet het doel van de serververificatie bevatten en moet een onderwerpnaam hebben die overeenkomt met de hostnaam waarmee clientcomputers toegang tot de webservice krijgen. Zie het onderwerp over het aanvragen van certificaten met behulp van de wizard Certificaataanvraag (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143456) voor meer informatie over het aanvragen van een certificaat voor serververificatie (pagina is mogelijk Engelstalig).

 8. Klik op OK om de binding op te slaan.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave