Webové služby pro zápis certifikátů vyžadují připojení protokolem HTTPS. Pomocí tohoto postupu vyberte certifikát ověření serveru a nakonfigurujte vazby protokolu HTTPS.

Konfigurace vazeb protokolu HTTPS
 1. Spusťte Správce serveru.

 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku Role a poté rozbalte položku Webový server (IIS).

 3. Klikněte na možnost Správce Internetové informační služby.

 4. Ve stromu konzoly v části Připojení rozbalte webový server, rozbalte položku Servery a klikněte na webový server, který je hostitelem webové služby.

 5. V podokně Akce klikněte na možnost Vazby.

 6. V seznamu Typ klikněte na položku https a poté klikněte na tlačítko Upravit.

  Poznámka

  Pokud není položka https v seznamu uvedena, klikněte na tlačítko Přidat, klikněte na možnost https a poté vyberte IP adresu a port serveru, který je hostitelem webové služby.

 7. V seznamu Certifikát SSL vyberte certifikát.

  Poznámka

  Zadaný certifikát musí obsahovat účel Ověření serveru a musí mít název subjektu odpovídající názvu hostitele, který bude klientský počítač používat k přístupu k webové službě. Informace o podání žádosti o certifikát ověření serveru naleznete v článku Podání žádosti o certifikát pomocí Průvodce podáním žádosti o certifikát (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143456).

 8. Kliknutím na tlačítko OK vazbu uložte.

Další informace


Obsah