Podporu webového zápisu ve službě AD CS (Active Directory Certificate Services) je možné nainstalovat do libovolného počítače se systémem Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise nebo Windows Server 2008 Datacenter. Data o zápisu certifikátů mohou pocházet z certifikační autority v počítači se systémem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 nebo certifikační autority jiné společnosti než Microsoft.

Následující postup je možné použít v případě, že do počítače nebyla nainstalována žádná ze služeb rolí služby AD CS, například certifikační autorita.

Minimálním požadavkem k provedení tohoto postupu je, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Instalace podpory webového zápisu
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správce serveru.

  2. Klikněte na možnost Spravovat role. V části Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) klikněte na možnost Přidat služby rolí. Pokud již byla do počítače nainstalována jiná služba rolí služby AD CS, zaškrtněte políčko Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) v podokně Souhrn rolí a potom klikněte na možnost Přidat služby rolí.

  3. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Webový zápis certifikační autority.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat požadované služby rolí a potom klikněte na tlačítko Další.

  5. Pokud není certifikační autorita nainstalována v tomto počítači, klikněte na stránce Určit CA na tlačítko Procházet a vyberte certifikační autoritu, kterou chcete spojit k webovým zápisem, klikněte na tlačítko OK a na tlačítko Další.

  6. Klikněte na tlačítko Další, zkontrolujte uvedené informace a znovu klikněte na tlačítko Další.

  7. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace klikněte na tlačítko Nainstalovat.

  8. Po dokončení instalace zkontrolujte na stavové stránce, zda byla instalace úspěšná.

Další požadavky

  • Při instalaci webových stránek pro zápis je počítač konfigurován jako registrační autorita. Tento počítač se nazývá také webový server proxy CA nebo webový terminál pro zápis certifikátů.

Další informace


Obsah