Pokud je certifikát vydaný pro šifrování dat pomocí systému EFS (Encrypting File System) ztracen, lze data obnovit pouze v případě, že byl nakonfigurován agent obnovení klíčů. Vytvoření plánu archivace a obnovení klíčů na základě certifikátů certifikační autority společnosti Microsoft umožňuje ochranu datových prostředků organizace před jejich ztrátou v případě nedostupnosti klíče EFS.

Úloha Referenční informace

Nastavení dalších podřízených certifikačních autorit (Volitelné)

Instalace podřízené certifikační autority

Instalace a konfigurace šablon certifikátů

Správa šablon certifikátů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230)

Konfigurace archivace a obnovení klíče

Správa archivace a obnovení klíčů

Konfigurace zápisu certifikátu

Správa zápisu certifikátů


Obsah