Správce certifikační autority (CA) může pomocí modulu snap-in Certifikační autorita konfigurovat nastavení ve výchozích modulech zásad a ukončení poskytovaných službou AD CS (Active Directory Certificate Services).

Konfigurovat lze následující nastavení modulu zásad:

  • Výchozí akce certifikační autority při přijetí platné žádosti o certifikát. Můžete určit, zda má samostatná certifikační autorita označit příchozí žádost o certifikát jako čekající na vyřízení nebo má automaticky vystavit certifikát. Ve většině případů se z důvodů zabezpečení doporučuje označit všechny příchozí žádosti o certifikát samostatné certifikační autority jako čekající na vyřízení.

    Informace o změně výchozí akce certifikační autority při přijetí žádosti o certifikát naleznete v tématu Nastavení výchozí akce pro přijetí žádosti o certifikát.

Konfigurovat lze následující nastavení modulu ukončení:

  • Povolení publikování certifikátů v systému souborů. Můžete povolit publikování certifikátů v systému souborů. Ke skutečnému publikování dojde pouze v případě, že žádost o certifikát určuje umístění v systému souborů, ve kterém má být certifikát publikován.

    Informace o povolení nebo zakázání publikování certifikátů v systému souborů naleznete v tématu Publikování certifikátů v systému souborů.

  • Odeslání e-mailové zprávy při výskytu certifikační události. Certifikační autoritu lze konfigurovat tak, aby při výskytu certifikační události odeslala e-mailovou zprávu. Certifikační událostí může být například vystavení certifikátu nebo označení žádosti o certifikát jako čekající na vyřízení.

    Chcete-li konfigurovat možnosti odesílání e-mailů, postupujte podle pokynů v tématu Odeslání e-mailové zprávy při výskytu certifikační události.


Obsah