Následující postup je možné použít k publikování vydaných certifikátů do systému souborů.

Chcete-li podat žádost o certifikát a publikovat ho systému souborů, musí žadatelé v žádosti o certifikát uvést atribut certfile:true. Po vydání je certifikát zkopírován do souboru FileName.cer, kde FileName je ID žádosti o certifikát.

Soubor je zkopírován do složky CertEnroll v certifikační autoritě (CA).

Poznámka

Tímto způsobem nelze soubory přepsat.

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Publikování certifikátů v systému souborů
  1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

  3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Na kartě Modul ukončení klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  5. Na kartě Nastavení publikování zaškrtněte políčko Povolit publikování certifikátů v systému souborů a klikněte na tlačítko OK.

  6. Zastavte a restartujte certifikační autoritu.

Další informace


Obsah