Följande procedur kan användas för att publicera utfärdade certifikat till filsystemet.

Om ett certifikat ska kunna begäras och publiceras till filsystemet måste den som begär certifikatet inkludera attributet certfile:true i begäran. När certifikatet har utfärdats kopieras det till FileName.cer där FileName är ID:t för certifikatbegäran.

Filen kopieras till mappen CertEnroll på certifikatutfärdaren.

OBS

Du kan inte använda den här metoden för att skriva över filer.

Du måste vara certifikatadministratör för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här publicerar du certifikat till filsystemet:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

  3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

  4. Gå till fliken Stängningsmodul och klicka på Egenskaper.

  5. Markera kryssrutan Tillåt att certifikat publiceras till filsystemet på fliken Publiceringsinställningar och klicka sedan på OK.

  6. Stoppa och starta om certifikatutfärdaren.

Ytterligare referenser


Innehåll