Innan du kan använda webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper på klientdatorer måste inställningen för grupprincipen konfigureras så att den anger platsen för webbtjänsten för domänmedlemmarna.

Så här konfigurerar du certifikatregistreringsprinciper
 1. Öppna Serverhanteraren på den webbserver där webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper finns.

 2. Expandera Roller och sedan Webbserver (IIS) i konsolträdet.

 3. Klicka på IIS Manager (Internet Information Services).

 4. Expandera Platser i konsolträdet och klicka på webbtjänstprogrammet som börjar med ADPolicyProvider_CEP.

  OBS

  Namnet på programmet är ADPolicyProvider_CEP_AuthenticationType där AuthenticationType är webbtjänstens autentiseringstyp.

 5. Under ASP.NET dubbelklickar du på Programinställningar.

 6. Dubbelklicka på URI och kopiera URI-värdet.

 7. Klicka på Start skriv gpmc.msc i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på RETUR.

 8. I konsolträdet expanderar du skogen och domänen som innehåller principen som du vill redigera och klickar sedan på Grupprincipobjekt.

 9. Högerklicka på den princip som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.

 10. I konsolträdet under Datorkonfiguration\Principer\Windows-inställningar\Säkerhetsinställningar klickar du på Principer för offentliga nycklar.

 11. Dubbelklicka på Certifikattjänstklienten - certifikatregistreringsprincip.

 12. Klicka på Lägg till om du vill öppna dialogrutan Principserver för registrering av certifikat.

 13. I rutan Ange registreringsprincipserverns URI skriver du eller klistrar in registreringsprincipserverns URI för certifikatet som du hämtade tidigare.

 14. I listan Autentiseringstyp väljer du den autentiseringstyp som krävs i registreringsprincipservern.

 15. Klicka på Verifiera och läs sedan meddelandena i fältet Egenskaper för principserver för registrering av certifikat. Knappen Lägg till är endast tillgänglig när registreringsprincipserverns URI och autentiseringstyp har verifierats.

 16. Klicka på Lägg till.

Ytterligare referenser


Innehåll