Certifikat kan utfärdas för autentisering av frågor som skickas av klienter till webbservrar. Genom att använda certifikat som utfärdats av en Microsoft-certifikatutfärdare, kan klienter verifiera att svaren inte har förvrängts och att de returnerades av rätt domänkontrollant eller webbserver.

Åtgärd Referens

Installera ytterligare underordnade certifikatutfärdare. (Valfritt)

Installera en underordnad certifikatutfärdare

Installera och konfigurera certifikatmall för en webbserver.

Hantera certifikatmallar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (Sidan kan vara på engelska.))

Konfigurera certifikatregistrering.

Hantera certifikatregistrering


Innehåll