Smartkort och andra fysiska autentiseringsenheter förbättrar grundläggande, lösenordsbaserad autentisering genom att användarna måste komplettera något de känner till – ett lösenord eller personligt identifieringsnummer (PIN) – med något de har – smartkortet eller enheten. Problemen med smartkort har varit kostnaderna och svårigheten att hantera smartkortscertifikat. Att utfärda och hantera certifikat med en Windows-certifikatutfärdare kan emellertid vara en effektiv och kostnadsbesparande lösning för att distribuera smartkort.

Åtgärd Referens

Installera ytterligare underordnade certifikatutfärdare. (Valfritt)

Installera en underordnad certifikatutfärdare

Installera och konfigurera certifikatmallar.

Hantera certifikatmallar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (Sidan kan vara på engelska.))

Konfigurera och implementera en registreringsstation för smartkort.

Installera och använda en registreringsstation för smartkort

Konfigurera smartkortklienter.

Konfigurera smartkortklienter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94261). Sidan kan vara på engelska.

Utfärda smartkort till användare.

Utfärda smartkort (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94262). Sidan kan vara på engelska.


Innehåll