I det här avsnittet följer stegvisa anvisningar om hur du installerar webbtjänsten för certifikatregistrering.

Viktigt!

Innan du börjar installera bör du läsa om kraven och konfigurationsalternativen för den här rolltjänsten i Konfigurera webbtjänster för certifikatregistrering.

Du måste minst ha gruppmedlemskap i Företagsadministratörer för att kunna slutföra den här proceduren.

Så här installerar du webbtjänsten för certifikatregistrering
 1. Öppna Serverhanteraren.

 2. Klicka på Roller i konsolträdet.

 3. Om Active Directory-certifikattjänster visas på sidan Rollsammanfattning klickar du på Lägg till rolltjänster och fortsätter till nästa steg. Om det inte visas slutför du följande steg innan du fortsätter:

  1. Klicka på Lägg till roller på sidan Rollsammanfattning.

  2. Klicka på Nästa på sidan Innan du börjar.

  3. Klicka på Active Directory-certifikattjänster på sidan Välj serverroller och klicka sedan på Nästa.

  4. Läs informationen som visas på sidan Introduktion till Active Directory-certifikattjänster och klicka sedan på Nästa.

 4. Markera kryssrutan Webbtjänsten för certifikatregistrering på sidan Välj rolltjänster.

  OBS

  Rolltjänsten Certifikatutfärdare markeras automatiskt när AD CS-rollen läggs till, men det går inte att installera den samtidigt som webbtjänsten för certifikatregistrering. Om du tänker installera både certifikatutfärdaren och webbtjänsten för certifikatregistrering slutför du installationen av certifikatutfärdaren först. Information finns i Konfigurera Active Directory Certificate Services.

 5. Klicka på Lägg till nödvändiga rolltjänster när du uppmanas att installera rolltjänster och funktioner. Klicka sedan på Nästa.

 6. Om du vill ange en certifikatutfärdare klickar du antingen på Namn på certifikatutfärdare eller Datornamn och sedan på Bläddra. Välj en certifikatutfärdare eller skriv ett datornamn och klicka sedan på OK.

 7. Markera kryssrutan Konfigurera webbtjänsten för certifikatregistrering för enbart förnyelse om du vill konfigurera webbtjänsten så att den endast godkänner begäranden om förnyelse av certifikat och avvisa registreringsbegäranden om nya certifikat. Information finns i Konfigurera webbtjänsten för certifikatregistrering för enbart förnyelse.

 8. Välj den autentiseringstyp som webbtjänsten för certifikatregistrering kommer att använda för att autentisera klientbegäranden och klicka sedan på Nästa.

 9. På sidan Ange kontoautentiseringsuppgifter klickar du antingen på Ange tjänstkonto eller Använd det inbyggda programpools-ID:t. Om du vill ange ett tjänstkonto klickar du på Välj, skriver ett användarnamn och lösenord för domänkontot och klickar på OK. Klicka på Nästa.

 10. Välj ett befintligt servercertifikat, klicka på Importera om du vill importera en certifikatfil eller klicka på Välj och tilldela ett servercertifikat senare. Klicka sedan på Nästa. Information finns i Konfigurera servercertifikat för webbtjänster för certifikatregistrering.

 11. Klicka på Nästa på sidan Introduktion till Webbserver (IIS).

 12. På sidan Välj rolltjänster granskar du de markerade rolltjänsterna och klickar sedan på Nästa.

 13. Läs informationen och klicka sedan på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna.

 14. Läs meddelandena på sidan Installationsresultat. Ytterligare aktiviteter kanske krävs för att konfigurera webbtjänsten för certifikatregistrering innan användare kan skicka begäranden.

Ytterligare referenser


Innehåll