Snapin-modulen Certifikatutfärdare kan användas för att administrera en certifikatutfärdare (CA) på den här eller en annan dator. Snapin-modulen installeras automatiskt på en dator som en certifikatutfärdare har installerats på. Annars måste du först installera fjärrserveradministrationsverktygen för Active Directory-certifikattjänster.

Du måste vara certifikatutfärdaradministratör för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här administrerar du en CA på den här datorn:
 1. Om det är första gången du använder snapin-modulen Certifikatutfärdare klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv mmc och tryck sedan på RETUR.

 2. Välj Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Lägg till snapin-modulen Certifikatutfärdare i listan till höger.

 4. Välj sedan den dator där certifikatutfärdaren ska administreras och klicka sedan på OK.

Du kan också använda en befintlig instans av snapin-modulen för att växla mellan en certifikatutfärdare och en annan.

Du måste vara CA-administratör på fjärrdatorn där certifikatutfärdaren finns för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här administrerar du en CA på en annan dator:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på Nytt mål för certifikatutfärdareÅtgärd-menyn.

 3. Klicka på En annan dator och ange namnet på datorn.

Du kan också anpassa snapin-modulen Certifikatutfärdare och använda visningsfilter. Med filter kan du begränsa de objekt som visas i informationsfönstret i snapin-modulen Certifikatutfärdare till objekt som uppfyller de villkor du anger. Du kan till exempel skapa filter i mappen Utgivna certifikat som endast visar certifikat som var giltiga efter ett givet datum.

Du behöver inte vara CA-administratör, men du måste ha behörighet att utföra administrativa uppgifter för den certifikatutfärdaren för att genomföra åtgärden. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här konfigurerar du filter för snapin-modulen Certifikatutfärdare:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på valfri mapp utom mappen Certifikatmallar.

 3. Klicka på FilterVisa-menyn.

 4. För varje valt villkor:

  • Klicka på Lägg till.

  • I Fält klickar du på det fält som ska filtreras.

  • I Åtgärd klickar du på åtgärden för att godkänna filtervärdet för fältet.

  • Skriv kvalificeringsvärdet i Värde.

 5. Om du vill ta bort ett filter markerar du det i dialogrutan Filter och klickar sedan på Ta bort.

 6. Om du vill ta bort alla befintliga filter klickar du på Återställ i dialogrutan Filter.

Fjärrserveradministrationsverktygen kan installeras på en dator med Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 med hjälp av guiden Lägg till funktioner.

Du måste vara administratör på servern för att kunna utföra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här installerar du fjärrserveradministrationsverktygen för AD CS
 1. Öppna Serverhanteraren.

 2. Under Sammanfattning över funktioner klickar du på Lägg till funktioner och startar guiden Lägg till funktioner.

 3. På sidan Välj funktioner klickar du på plustecknet till vänster om kryssrutan Fjärrserveradministrationsverktyg och klickar sedan på plustecknet till vänster om kryssrutan Rolladministrationsverktyg.

 4. Markera kryssrutan Active Directory Certificate Services, klicka på Nästa och sedan på Installera.

 5. Klicka på Stäng när installationen är slutförd.

Om du vill utföra fjärradministration från en dator som kör Windows Vista, kan du hämta paketet med fjärrserveradministrationsverktyg från Microsoft Download Center (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89361). Sidan kan vara på engelska.

Ytterligare referenser


Innehåll