Konfiguration av Onlinesvarare i ett nätverk omfattar flera steg. Flera av dessa steg måste utföras på den utfärdande certifikatutfärdaren som kommer att användas för att utfärda de certifikat för svarssignering för OCSP som krävs för att Onlinesvarare ska fungera. Dessa steg inkluderar konfiguration av lämplig certifikatmall, aktivering av certifikatmallen och konfiguration och avslutning av automatisk certifikatregistrering så att den dator där Onlinesvarare har installerats har de certifikat som krävs för att Onlinesvarare ska fungera.

Installation och konfiguration av en Onlinesvarare inkluderar användning av Server Manager för att installera tjänsten Onlinesvarare, snapin-modulen Certifikatmallar för att konfigurera och publicera certifikatmallar för Svarssignering för OCSP, snapin-modulen Certifikatutfärdare för att inkludera OCSP-tillägg i de certifikat som den kommer att utfärda och för att utfärda certifikat för Svarssignering för OCSP och Snapin-modulen onlinesvarare för att skapa en konfiguration för återkallande av certifikat.

Följande avsnitt beskriver de steg som krävs för att utföra dessa installations- och konfigurationssteg och hur du kan kontrollera att installationen lyckades.


Innehåll