Hantering av certifikatutfärdare innefattar två omfattande kategorier av uppgifter: mer sällsynta uppgifter som konfigurering och implementering av ramverket för hantering samt återkommande uppgifter, t.ex. dagliga uppgifter för en certifikatutfärdare som att utfärda och återkalla certifikat samt publicera återkallningsinformation.


Innehåll