Du måste vara certifikatutfärdaradministratör för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här väljer du en annan principmodul:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

 3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

 4. Gå till fliken Principmodul och klicka på Välj.

 5. Klicka på den nya principmodulen och sedan på OK.

 6. Om principmodulen har ett eget konfigurationsgränssnitt kan du konfigurera det genom att klicka på Egenskaper.

 7. Stoppa och starta om certifikatutfärdaren.

Ytterligare hänsyn

 • Information om hur du registrerar en principmodul så att den blir tillgänglig i listan över principmoduler finns på sidan om certifikattjänstarkitektur (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91405) Sidan kan vara på engelska.

 • Endast en principmodul kan vara aktiv åt gången.

 • Skriv följande i Kommandotolken när du vill stoppa och starta om certifikatutfärdaren:

  net stop certsvc
  net start certsvc

Ytterligare referenser


Innehåll