Använd Serverhanteraren när du vill installera webbtjänster för certifikatregistrering, som innehåller webbtjänsten för webbregistrering och webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper. Information om installations- och konfigurationsprocedurer finns i "Ytterligare referenser".

Installationskrav

Innan du installerar webbtjänster för certifikatregistrering kontrollerar du att miljön uppfyller dessa krav:

 • En värddator som är domänmedlem med Windows Server 2008 R2.

 • En Active Directory-skog med ett Windows Server 2008 R2-schema. Information finns i Förbereda ett skogsschema för Windows 2000 eller Windows Server 2003 för en domänkontrollant med Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93242 (sidan kan vara på engelska)).

 • En företagscertifikatutfärdare med Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003.

  • Om webbtjänsten för certifikatregistrering är konfigurerad autentisering för klientcertifikat måste certifikatutfärdaren använda Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008.

  • Om du vill registrera över skogar måste certifikatutfärdaren vara installerad på en dator med Windows Server 2008 R2 Enterprise eller Windows Server 2008 R2 Datacenter. Information finns i Konfigurera webbtjänster för certifikatregistrering för registrering över skogsgränser.

 • Klientdatorer med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2.

 • Ett certifikat för serverautentisering är installerat för HTTPS.

Vid installationen av webbtjänster för certifikatregistrering installeras följande serverroller och -funktioner (om de inte redan är installerade):

 • Web Server (IIS)

 • Microsoft .NET Framework version 3.5

Installationsalternativ

Följande installationsalternativ är tillgängliga för webbtjänster för certifikatregistrering:

 • Webbtjänsten för certifikatregistrering och webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper ska vara installerade på olika datorer.

 • Certifikatutfärdaren kan installeras på samma dator som webbtjänsten för certifikatregistrering eller webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper.

 • Webbtjänsten för certifikatregistrering eller webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper kan installeras på samma dator som de andra webbaserade AD CS-rolltjänsterna:

  • Certifikatregistrering via webbsidor

  • Registreringstjänsten för nätverksenheter

  • Onlinesvarare

 • Webbtjänsten för certifikatregistreringsprinciper kan installeras på flera datorer på ett företag, men bara en förekomst av tjänsten kan installeras på varje dator.

 • Flera förekomster av webbtjänsten för certifikatregistrering kan installeras på en dator om du vill kunna använda flera certifikatutfärdare.

 • Webbtjänster för certifikatregistrering kan inte användas på installationsalternativet Server Core för Windows Server 2008 R2.

Autentiseringsalternativ


Innehåll