Sertifika Kaydı Web Hizmeti'ni ve Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti'ni içeren sertifika kaydı Web hizmetlerini yüklemek ve yapılandırmak için Sunucu Yöneticisi'ni kullanın. Yükleme ve yapılandırma yordamları için "Ek başvurular" bölümüne bakın.

Yükleme gereksinimleri

Sertifika kaydı Web hizmetlerini yüklemeden önce, ortamınızın şu gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir etki alanı üyesi olarak ana bilgisayar.

 • Windows Server 2008 R2 şemasını içeren bir Active Directory ormanı. Bkz. Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 Çalıştıran Bir Etki Alanı Denetleyicisi İçin Windows 2000 ya da Windows Server 2003 Orman Şemasını Hazırlama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93242 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

 • Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 veya Windows Server 2003 çalıştıran bir kuruluş sertifika yetkilisi (CA).

 • Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 çalıştıran istemci bilgisayarlar.

 • HTTPS için yüklenmiş bir Sunucu Kimlik Doğrulama sertifikası.

Sertifika kaydı Web hizmetlerinin yüklemesi sırasında, önceden yüklenmemişse, aşağıdaki sunucu rolleri ve özellikleri yüklenir:

 • Web Sunucusu (IIS)

 • Microsoft .NET Framework sürüm 3.5

Yükleme seçenekleri

Sertifika kaydı Web hizmetleri için aşağıdaki yükleme seçenekleri kullanılabilir:

 • Sertifika Kaydı Web Hizmeti ve Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti farklı bilgisayarlara yüklenmelidir.

 • CA, Sertifika Kaydı Web Hizmeti veya Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti ile aynı bilgisayara yüklenebilir.

 • Sertifika Kaydı Web Hizmeti veya Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti, şu diğer Web tabanlı AD CS rol hizmetleriyle aynı bilgisayara yüklenebilir:

  • CA Web Kaydı

  • Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti

  • Çevrimiçi Yanıtlayıcı

 • Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti bir kuruluşta birden çok bilgisayara yüklenebilir ancak her bilgisayara bu hizmetin yalnızca bir örneği yüklenebilir.

 • Birden çok CA'yı desteklemek için, Sertifika Kaydı Web Hizmeti'nin birden çok örneği tek bir bilgisayara yüklenebilir.

 • Sertifika kaydı Web hizmetleri, Windows Server 2008 R2'nin Sunucu Çekirdeği yükleme seçeneğinde desteklenmez.

Kimlik doğrulama seçenekleri


İçindekiler