Akıllı kartlar ve diğer fiziksel kimlik doğrulama belirteçleri, kullanıcıların sahip oldukları bir şeye (akıllı kart veya belirteç) ek olarak bildikleri bir şeyi (bir parola veya kişisel kimlik numarası (PIN)) kullanmalarını gerekli kılarak, temel parola tabanlı kimlik doğrulamasını geliştirir. Maliyet ve akıllı kart sertifikalarını yönetmenin güçlüğü, akıllı kart dağıtımlarının önünde bir engel olmuştur. Bununla birlikte, Windows tabanlı bir sertifika yetkilisiyle (CA) sertifika vermek ve yönetmek, akıllı kart dağıtımı için verimli ve hesaplı bir çözüm olabilir.

Görev Başvuru

Başka alt CA'lar ayarlama. (İsteğe bağlı)

Alt Sertifika Yetkilisi Yükleme

Sertifika şablonları yükleme ve yapılandırma.

Sertifika Şablonlarını Yönetme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir))

Akıllı kart kayıt istasyonu yapılandırma ve uygulama.

Akıllı Kart Kayıt İstasyonu Ayarlama ve Kullanma

Akıllı kart istemcileri yapılandırma.

Akıllı Kart İstemcileri Yapılandırma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94261) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Kullanıcılara akıllı kart verme.

Akıllı Kart Verme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94262) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).


İçindekiler