Çıkış modülü, bir sertifika verildikten sonra belirli görevleri gerçekleştirme fırsatı sunar. Varsayılan çıkış modülünü farklı bir çıkış modülüyle değiştirebilirsiniz. Çıkış modülleri listesinde yer alması için yeni bir çıkış modülünü kaydettirmek için bkz. Çıkış Modülleri (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91407) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Not

Aynı anda birden fazla çıkış modülünü etkin olabilir.

Bu yordamı tamamlamak için sertifika yetkilisi (CA) yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Farklı bir çıkış modülü seçmek için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

  4. Çıkış Modülü sekmesinde, Ekle'yi tıklatın.

  5. Yeni çıkış modülünü tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  6. Çıkış modülünün kendi yapılandırma arabirimi varsa, Özellikler'i tıklatarak yapılandırabilirsiniz.

  7. Active Directory Sertifika Hizmetleri'ni (AD CS) durdurma ve yeniden başlatma.


İçindekiler