Du måste regelbundet publicera information om återkallade certifikat så att aktuell återkallningsinformation alltid är tillgänglig. När du upprättar schemat bör du tänka på balansen mellan behovet att uppdaterad information och effekterna av frekventa hämtningar av nya listor över återkallade certifikat.

Du måste vara certifikatutfärdaradministratör för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här schemalägger du publicering av listan över återkallade certifikat:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på Återkallade certifikat i konsolträdet.

  3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

  4. I Intervall för publicering av lista över återkallade certifikat anger du steget och klickar på tidsenheten som ska användas för automatisk publicering av listan.

Med det angiva intervallet publiceras en ny lista över återkallade certifikat i följande mapp: systemroot\system32\CertSrv\CertEnroll\. Om datorn är en domänmedlem och har behörighet att skriva till AD DS (Active Directory Domain Services) publiceras listan över återkallade certifikat till AD DS.

Publiceringsperioden för en lista över återkallade certifikat är inte samma sak som listans giltighetstid. Som standard är giltighetstiden för en lista över återkallade certifikat tio procent längre än publiceringsperioden (dock högst 12 timmar) så att informationen hinner replikeras.

Schemalägga publicering av listor över ändringar i återkallade certifikat

Du kan utöka publiceringsschemat genom att även skapa ett schema för publicering av listor över ändringar i återkallade certifikat.

Du måste vara certifikatadministratör för att göra detta. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här schemalägger du publicering av listor över ändringar i återkallade certifikat:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på Återkallade certifikat i konsolträdet.

  3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

  4. Markera kryssrutan Publicera listor över ändringar i återkallade certifikat.

  5. I Publiceringsintervall, anger du steget och klickar på tidsenheten som ska användas för automatisk publicering av listor över ändringar i återkallade certifikat.


Innehåll