Annak érdekében, hogy az ügyfelek számára mindig rendelkezésre álljon egy igen pontos visszavonási lista, ki kell alakítani a tanúsítvány-visszavonási adatok rendszeres közzétételének ütemezését. Az ilyen ütemezés kidolgozásakor egyensúlyt kell teremteni a pontos, friss adatok és az új visszavonási listák gyakori letöltésének az ügyfelekre gyakorolt lehetséges hatása között.

Ennek az eljárásnak a végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információk: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

A visszavonási listák közzétételének ütemezése
  1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

  2. A konzolfán kattintson duplán a Visszavont tanúsítványok elemre.

  3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

  4. A Visszavonási lista közzétételének időköze mezőbe írja be a növekményt, és kattintson arra az időmértékegységre, amelyet a visszavonási lista automatikus közzétételéhez használni kíván.

A megadott időközönként új visszavonási lista közzétételére kerül sor, alapértelmezés szerint a következő mappában: systemroot\system32\CertSrv\CertEnroll\. Ha a számítógép tagja egy tartománynak, és rendelkezik engedéllyel ahhoz, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatásokba írjon, akkor a visszavonási lista ott is megjelenik.

A visszavonási lista közzétételi időköze nem azonos érvényességének időtartamával. Alapértelmezés szerint a visszavonási listák érvényességi időtartama 10%-kal nagyobb (de legfeljebb 12 óra) a közzététel időközénél, amire a könyvtár replikációja miatt van szükség.

A különbözeti visszavonási listák közzétételének ütemezése

A visszavonási listák közzétételének ütemezését ki lehet bővíteni a különbözeti visszavonási listák közzétételének ütemezésével.

Az eljárás végrehajtásához hitelesítésszolgáltatói rendszergazdának kell lennie. További információk: Szerepköralapú felügyelet megvalósítása.

A különbözeti visszavonási lista közzétételének ütemezéséhez
  1. Nyissa meg a Hitelesítésszolgáltató beépülő modult.

  2. A konzolfán kattintson a Visszavont tanúsítványok elemre.

  3. Kattintson a Művelet menü Tulajdonságok parancsára.

  4. Jelölje be a Különbözeti visszavonási listák közzététele jelölőnégyzetet.

  5. A Közzétételi időköz mezőbe írja be a növekményt, és kattintson arra az időmértékegységre, amelyet a különbözeti visszavonási lista automatikus közzétételéhez használni akar.


Tartalom