Het beheer van een certificeringsinstantie (CA) omvat twee soorten taken: incidentele taken, zoals taken met betrekking tot sleutelconfiguratie en de implementatie van een beheerkader, en terugkerende taken, zoals taken met betrekking tot de algemene dagelijkse werking van een CA, zoals het verlenen en intrekken van certificaten en het publiceren van intrekkingsgegevens.


Inhoudsopgave