Certificaatintrekkingslijsten (CRL's), die periodiek worden gedistribueerd en informatie bevatten over alle certificaten die zijn ingetrokken of onderbroken, kunnen zeer groot worden. Een onlineresponder reageert daarentegen alleen op aanvragen van clients voor informatie over de status van afzonderlijke certificaten. De hoeveelheid gegevens die per aanvraag wordt opgehaald, blijft constant, ongeacht het aantal ingetrokken certificaten. Op deze manier kunnen grote aantallen clients sneller statusinformatie ontvangen, met name in gevallen waarin het downloaden van een CRL te lang zou duren voor clients. Het instellen van meerdere gekoppelde onlineresponders in een matrix kan flexibiliteit en schaalbaarheid bieden voor de controle op ingetrokken certificaten in diverse netwerkomgevingen.

Taak Naslaginformatie

Extra onderliggende certificeringsinstanties (CA's) instellen

Een onderliggende certificeringsinstantie installeren

Certificaatsjablonen installeren en configureren

Certificaatsjablonen beheren (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230) (pagina is mogelijk Engelstalig)

Een CA configureren voor het verlenen van certificaten OCSP-antwoord ondertekenen

Een certificeringsinstantie configureren om OCSP-beantwoorders te ondersteunen

De onlineresponder installeren en configureren

Een onlineresponder instellen

Een intrekkingsconfiguratie maken voor de onlineresponder

Een intrekkingsconfiguratie maken

Een onlinerespondermatrix maken

Een matrix van onlineresponders beheren (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142234) (pagina is mogelijk Engelstalig)


Inhoudsopgave