Active Directory Certificate Services (AD CS) biedt aanpasbare services voor het verlenen en beheren van certificaten in softwarebeveiligingssystemen waarin op openbare sleutels gebaseerde technologieën worden gebruikt. Zie Openbare-sleutelinfrastructuren voor achtergrondinformatie over cryptografie met openbare sleutels en de voordelen van het gebruik van een openbare-sleutelinfrastructuur (PKI).

U kunt met AD CS een of meer certificeringsinstanties (CA's) maken om certificaataanvragen te ontvangen, de gegevens in de aanvragen en de identiteit van de aanvrager te verifiëren, certificaten te verlenen en in te trekken, en certificaatintrekkingsgegevens te publiceren.

Bovendien kunt u met AD CS het volgende doen:

  • Internetregistratie, de registratieservice voor netwerkapparaten en de onlineresponderservice instellen

  • Het inschrijven op en intrekken van certificaten beheren voor gebruikers, computers, services en netwerkapparaten zoals routers.

  • Certificaten distribueren en beheren met groepsbeleid


Inhoudsopgave