Een van de belangrijkste en meest voorkomende taken van een beheerder van een certificeringsinstantie (CA) of een certificaatbeheerder is het bekijken van certificaataanvragen die de status 'In behandeling' hebben om te beoordelen of het aangevraagde certificaat moet worden verleend.

In de meeste gevallen wordt omwille van de beveiliging aangeraden alle binnenkomende certificaataanvragen op een zelfstandige CA in behandeling te houden. Zelfstandige CA's maken in tegenstelling tot ondernemings-CA's geen gebruik van Active Directory Domain Services (AD DS) om te controleren of een individu of computer gemachtigd is om automatisch een certificaat te krijgen van de CA, ook niet als AD DS wel beschikbaar is. Bij zelfstandige CA's is de CA-beheerder verantwoordelijk voor de controle van de identiteit van de certificaataanvrager.

U moet CA-beheerder of certificaatbeheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Certificaataanvragen met de status 'In behandeling' bekijken
  1. Open de module Certificeringsinstantie.

  2. Klik in de consolestructuur op In behandeling genomen aanvragen.

  3. Controleer elke certificaataanvraag in het detailvenster en let daarbij op de waarden voor de naam van de aanvrager, het e-mailadres van de aanvrager en eventuele andere velden die u van belang vindt voor het verlenen van het certificaat.

Aanvullende overwegingen

  • Certificaten voor mislukte certificaataanvragen kunnen ook worden verleend door dezelfde procedure te gebruiken in de container Mislukte aanvragen. Niet alle beveiligingsvereisten voor het certificaat kunnen echter worden gecontroleerd wanneer een certificaat wordt verleend voor een mislukte aanvraag. Wees daarom voorzichtig hiermee.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave