Als een certificaat dat wordt gebruikt om gegevens met EFS (Encrypting File System) te versleutelen, verloren gaat, kunnen de gegevens alleen worden hersteld als er een sleutelherstelagent is geconfigureerd. U kunt voorkomen dat de gegevensbronnen van uw organisatie ontoegankelijk worden als de oorspronkelijke EFS-sleutel verloren gaat, door een systeem voor sleutelarchivering en -herstel voor CA-certificaten van Microsoft op te zetten.

Taak Naslaginformatie

Extra onderliggende CA's instellen (optioneel)

Een onderliggende certificeringsinstantie installeren

Certificaatsjablonen installeren en configureren

Certificaatsjablonen beheren (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230) (pagina is mogelijk Engelstalig)

Sleutelarchivering en -herstel configureren

Sleutelarchivering en -herstel beheren

Het inschrijven op certificaten configureren

Het inschrijven op certificaten beheren


Inhoudsopgave