Jeśli nastąpi utrata certyfikatu używanego do szyfrowania danych za pomocą systemu szyfrowania plików (EFS), nie można odzyskać danych, chyba że został skonfigurowany agent odzyskiwania kluczy. Przygotowanie planu archiwizacji i odzyskiwania kluczy na podstawie certyfikatów urzędu certyfikacji firmy Microsoft może pomóc w zapewnieniu ochrony zasobów danych organizacji przed utratą możliwości ich pobierania w sytuacji, gdy oryginalny klucz systemu szyfrowania plików staje się niedostępny.

Zadanie Informacje

Skonfigurowanie dodatkowych podrzędnych urzędów certyfikacji (opcjonalnie).

Instalowanie podrzędnego urzędu certyfikacji

Zainstalowanie i skonfigurowanie szablonów certyfikatów.

Zarządzanie szablonami certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Skonfigurowanie archiwizacji i odzyskiwania kluczy.

Zarządzanie archiwizacją i odzyskiwaniem kluczy

Skonfigurowanie rejestrowania certyfikatów.

Zarządzanie rejestrowaniem certyfikatów


Spis treści