Certyfikaty mogą być odwoływane z różnych powodów, między innymi z następujących:

 • Nastąpiło złamanie klucza.

 • Nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji, który wystawił certyfikat.

 • Certyfikat nie jest już ważny w przypadku zamierzonego celu lub został zastąpiony innym certyfikatem.

 • Klient nie kwalifikuje się już do uzyskania certyfikatu.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji lub menedżerem certyfikatów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby odwołać certyfikat
 1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Wystawione certyfikaty.

 3. W okienku szczegółów kliknij certyfikat, który chcesz odwołać.

 4. W menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania i kliknij polecenie Odwołaj certyfikat.

 5. Wybierz przyczynę odwołania certyfikatu, w razie potrzeby dostosuj czas odwołania, a następnie kliknij przycisk Tak.

Dostępne są następujące kody przyczyn:

 • Nieokreślone

 • Złamanie klucza

 • Naruszenie bezpieczeństwa urzędu certyfikacji

 • Zmiana przynależności

 • Zastąpione nowszą wersją

 • Zaprzestanie działania

 • Wstrzymanie certyfikatu

Jeśli jako przyczynę odwołania certyfikatu podano „Wstrzymanie certyfikatu”, zazwyczaj oznacza to, że użytkownik chce mieć możliwość cofnięcia odwołania w przyszłości. Odwołanie można cofnąć tylko w przypadku certyfikatów odwołanych z podaniem przyczyny „Wstrzymanie certyfikatu”.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji lub menedżerem certyfikatów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby cofnąć odwołanie certyfikatu
 1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Odwołane certyfikaty.

 3. W okienku szczegółów kliknij certyfikat, którego odwołanie chcesz cofnąć.

 4. W menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania i kliknij polecenie Cofnij odwołanie certyfikatu.

 5. Wybierz przyczynę cofnięcia odwołania certyfikatu, w razie potrzeby dostosuj czas odwołania, a następnie kliknij przycisk Tak.

Aby odwołanie certyfikatu miało sens, należy je połączyć z opublikowaniem i rozpowszechnieniem danych odwołania certyfikatu.


Spis treści