Konfigurowanie usługi obiektów odpowiadających w trybie online wymaga kilku wzajemnie zależnych kroków. Kilka z nich musi być przeprowadzonych za pomocą Urzędu certyfikacji, który będzie wystawiał certyfikaty podpisu zgodne z protokołem OCSP (Online Certificate Status Protocol) niezbędne do funkcjonowania obiektu odpowiadającego w trybie online. Te kroki obejmują konfigurowanie odpowiedniego szablonu certyfikatu, włączanie szablonu certyfikatu oraz konfigurowanie i przeprowadzenie autorejestrowania certyfikatów, aby komputer obsługujący obiekt odpowiadający w trybie online miał niezbędne certyfikaty do funkcjonowania obiektu odpowiadającego w trybie online.

Instalowanie i konfigurowanie obiektu odpowiadającego w trybie online wymaga użycia Menedżera serwera (do zainstalowania usługi Obiekt odpowiadający w trybie online), przystawki Szablony certyfikatów (do konfigurowania i publikowania szablonów certyfikatu z rozszerzeniem Podpisywanie odpowiedzi protokołu OCSP), przystawki Urząd certyfikacji (do dołączania rozszerzenia protokołu OCSP i wystawiania certyfikatów Podpisywanie odpowiedzi protokołu OCSP) oraz przystawki Obiekt odpowiadający w trybie online (do tworzenia konfiguracji odwołania).

W poniższym tematach opisano kroki niezbędne do przeprowadzenia tej instalacji, konfiguracji oraz weryfikacji pomyślności instalacji.


Spis treści