Korzystając z przystawki Urząd certyfikacji, administrator urzędu certyfikacji może konfigurować ustawienia w domyślnych modułach zasad i zakończenia udostępnianych przez Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS).

Możliwe jest skonfigurowanie następujących ustawień modułu zasad:

  • Domyślna akcja urzędu certyfikacji po odebraniu prawidłowego żądania certyfikatu. Użytkownik może określić, czy autonomiczny urząd certyfikacji będzie wstrzymywał przychodzące żądania certyfikatów jako oczekujące, czy będzie automatycznie wystawiał certyfikat. W większości przypadków ze względów bezpieczeństwa zaleca się oznaczanie wszystkich żądań certyfikatów przychodzących do autonomicznego urzędu certyfikacji jako oczekujących.

    Aby zmienić domyślną akcję urzędu certyfikacji po odebraniu żądania certyfikatu, zobacz temat Określanie domyślnej akcji po otrzymaniu żądania certyfikatu.

Możliwe jest skonfigurowanie następujących ustawień modułu zakończenia:

  • Zezwalanie na publikację certyfikatu w systemie plików. Użytkownik może wybrać, czy certyfikaty mają być publikowane w systemie plików. Rzeczywista publikacja następuje wyłącznie wtedy, gdy żądanie certyfikatu określa lokalizację systemu plików, w której ma zostać opublikowany certyfikat.

    Aby zezwalać lub nie zezwalać na publikowanie certyfikatów w systemie plików, zobacz temat Publikowanie certyfikatów w systemie plików.

  • Wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzenia certyfikatu. Urząd certyfikacji można skonfigurować tak, aby po wystąpieniu zdarzenia certyfikatu, na przykład po wystawieniu certyfikatu lub po oznaczeniu żądania certyfikatu jako oczekującego, była wysyłana wiadomość e-mail.

    Aby skonfigurować opcje wysyłania wiadomości e-mail, zobacz temat Wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzenia certyfikatu.


Spis treści