Voor het instellen van onlineresponderservices zijn verschillende, aan elkaar gerelateerde stappen nodig. Verschillende van deze stappen moeten worden uitgevoerd op de certificeringsinstantie (CA) die wordt gebruikt om de OCSP-handtekeningcertificaten (onlinecertificaatstatusprotocol) uit te geven die een onlineresponder nodig heeft voor een juiste werking. Tot deze stappen behoren het configureren van de juiste certificaatsjabloon, het inschakelen van de certificaatsjabloon en het configureren en voltooien van de automatische inschrijving van certificaten zodat de computer die als host fungeert voor de onlineresponder beschikt over de certificaten die nodig zijn voor een juiste werking van de onlineresponder.

Voor de installatie en configuratie van een onlineresponder moet Serverbeheer worden gebruikt om de onlineresponderservice te installeren, de module Certificaatsjablonen om certificaatsjablonen OCSP-antwoord ondertekenen te configureren en te publiceren, de module Certificeringsinstantie om OCSP-uitbreidingen op te nemen in de certificaten die hierdoor worden uitgegeven en om certificaten OCSP-antwoord ondertekenen uit te geven, en de module Onlineresponder om een intrekkingsconfiguratie te maken.

In de volgende onderwerpen worden de stappen beschreven die nodig zijn om deze installatie- en configuratiestappen te voltooien en om te controleren of de installatie is geslaagd.


Inhoudsopgave