De beheerder van een certificeringsinstantie (CA) kan de inschrijving op certificaten op de volgende manieren beheren:

  • Door opties voor certificaatinschrijving en automatische inschrijving te configureren in certificaatsjablonen. Zie het onderwerp over het verlenen van certificaten op basis van certificaatsjablonen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142333) voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig.)

  • Door opties voor automatisch inschrijven op certificaten in te schakelen in groepsbeleid. Zie Automatisch inschrijven op certificaten configureren voor meer informatie.

  • Door de opties voor de standaardverwerking van aanvragen te configureren voor de CA. Zie De standaardactie bij ontvangst van certificaataanvragen instellen voor meer informatie.

    Opmerking

    U kunt opgeven of binnenkomende certificaataanvragen op een zelfstandige CA in behandeling worden gehouden of dat het certificaat automatisch wordt verleend. In de meeste gevallen wordt omwille van de beveiliging aangeraden alle binnenkomende certificaataanvragen op een zelfstandige CA in behandeling te houden.

  • Door te selecteren of certificaten naar het bestandssysteem mogen worden gepubliceerd. Publicatie vindt alleen plaats als in de certificaataanvraag een bestandssysteemlocatie is opgegeven waar het certificaat moet worden gepubliceerd. Zie Certificaten publiceren naar het bestandssysteem voor meer informatie.

  • Door certificaataanvragen die in behandeling zijn, te evalueren en te verwerken. Zie Certificaataanvragen in behandeling bekijken voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave