Serverbeheer in Windows Server® 2008 R2 biedt een set Windows PowerShell-cmdlets voor het installeren, verwijderen en opvragen van functies, functieservices en functies en een opdrachtregelprogramma, ServerManagerCmd.exe, waarmee gebruikers geautomatiseerde installaties of verwijderingen van functies, functieservices en functies kunnen uitvoeren. Gebruikers kunnen met de beide opdrachtregelopties logboeken van hun bewerkingen weergeven en query's uitvoeren om lijsten weer te geven met functies, functieservices en functies die geïnstalleerd zijn of beschikbaar zijn voor installatie op een computer.

ServerManagerCmd.exe kan worden gebruikt in combinatie met een antwoordbestand in XML-indeling voor het versnellen van veelvuldig herhaalde geautomatiseerde installaties of verwijderingen van functies of onderdelen. Zie Een antwoordbestand maken voor Serverbeheer-opdrachten voor meer informatie over het antwoordbestand dat u kunt gebruiken met ServerManagerCmd.exe.

Opmerking

Servermanagercmd.exe is afgeschaft en wordt mogelijk niet ondersteund in toekomstige versies van Windows. U wordt aangeraden de cmdlets van Windows PowerShell te gebruiken die beschikbaar zijn voor Serverbeheer.

In dit onderwerp

Serverbeheer-opdrachtregelprogramma's, dism, pkgmgr en ocsetup

Serverbeheer-opdrachtregelprogramma's verschillen van andere opdrachtregelprogramma's, zoals dism, pkgmgr en ocsetup, die worden gebruikt om Windows-softwarepakketten te installeren en te verwijderen. U wordt aangeraden gebruik te maken van Windows PowerShell-cmdlets voor Serverbeheer of het opdrachtpromptprogramma ServerManagerCmd.exe voor het installeren en verwijderen van functies, functieservices en functies op een computer met Windows Server 2008 R2.

In het volgende overzicht wordt beschreven hoe de set Serverbeheer-cmdlets en het opdrachtpromptprogramma verschillen van dism, pkgmgr en ocsetup, en wordt beschreven wat de voordelen van Serverbeheer-opdrachtprogramma's zijn voor beheerders die een server zo efficiënt mogelijk willen implementeren.

 • De Serverbeheer-opdrachtregel is qua functies en terminologie consistent met de mogelijkheden voor het implementeren en beheren van de Serverbeheer-console in de gebruikersinterface van Windows Server 2008 R2.

 • Gebruikers hoeven niet te weten in welk type pakketten of bestanden een functie, functieservice of onderdelen zich bevindt. De Serverbeheer-opdrachtregel vereist alleen de naam van een te installeren of te verwijderen functie, functieservice of onderdelen. Beheerders hoeven geen pad of bestandsnaam van functie, functieservice of onderdelen-pakketten op te geven

 • Beheerders hoeven geen afhankelijkheden tussen functies, functieservices en functies op te geven als ze de Serverbeheer-opdrachtregel gebruiken. Door het opdrachtpromptprogramma van Serverbeheer worden automatisch alle softwarepakketten geïnstalleerd die nodig zijn voor het gebruik van een in de opdracht opgegeven functie, functieservice of onderdelen.

 • Als problemen optreden tijdens een installatie of verwijdering, wordt probleemoplossing vereenvoudigd door de foutafhandeling voor ServerManagercmd.exe, die gebruikers duidelijk te ondernemen acties biedt.

 • Gebruikers kunnen met de parameter -whatIf van ServerManagercmd.exe controleren welke acties door hun opdrachten worden uitgevoerd, voordat ze opdrachten initiëren en het systeem wijzigen. Er is geen vergelijkbare opdrachtparameter opgenomen in dism, pkgmgr en ocsetup.

 • De cmdlet Get-WindowsFeature en de parameter -query van ServerManagerCmd.exe geven gebruikers een compleet overzicht van welke functies, functieservices en functies beschikbaar zijn voor installatie op de computer, en welke momenteel zijn geïnstalleerd. Er is geen vergelijkbare parameter opgenomen in dism, pkgmgr en ocsetup.

 • Zowel de invoer als uitvoer van de opdrachtregel van Serverbeheer heeft de XML-indeling. ServerManagercmd.exe kan worden gebruikt in combinatie met een antwoordbestand in XML-indeling dat een opsomming bevat van alle functies, functieservices en functies die moeten worden geïnstalleerd of verwijderd. Zowel het resultaat van installatie- of verwijderbewerkingen als het resultaat van -query kan worden geëxporteerd naar een XML-bestand. Hierdoor worden automatiseringsscenario's mogelijk waarin andere software de XML-bestanden kan genereren en interpreteren die worden gebruikt in combinatie met het opdrachtpromptprogramma van Serverbeheer.

Windows PowerShell-cmdlets voor Serverbeheer

Windows PowerShell-cmdlets voor Serverbeheer accepteren parameters om een of meer functies, functieservices en functies te installeren of te verwijderen die door komma's van elkaar worden gescheiden.

Met de volgende drie cmdlets kunt u informatie over beschikbare functies installeren, verwijderen of bekijken door Windows PowerShell te gebruiken. Voor meer informatie over het gebruik van deze cmdlets en voorbeelden voert u in een Windows PowerShell-sessie waarin de module Serverbeheer is geladen, Get-Help cmdlet_name -full in, waarbij cmdlet_name een van de volgende waarden vertegenwoordigt.

 • Add-WindowsFeature   Hiermee worden de opgegeven functies, functieservices en functies op de computer geïnstalleerd. Voor meer informatie over het toevoegen van functies, functieservices en functies met deze cmdlet wordt u verwezen naar Serverrollen en -onderdelen toevoegen.

 • Get-WindowsFeature   Hiermee wordt een lijst weergegeven van alle functies, functieservices en functies die beschikbaar zijn voor installatie op de computer. Met behulp van selectievakjes ([X]) wordt aangegeven welke geïnstalleerd zijn. De cmdlet Get-WindowsFeature geeft ook een lijst weer met de opdrachtnamen die u opgeeft in de cmdlets Add-WindowsFeature en Remove-WindowsFeature wanneer u functies, functieservices en functies toevoegt of verwijdert. Het resultaat van de cmdlet Get-WindowsFeature kan worden doorgesluisd naar beide Serverbeheer-cmdlets of bijvoorbeeld naar cmdlets waarmee scans voor Analysefunctie voor aanbevolen procedures worden uitgevoerd.

 • Remove-WindowsFeature   Hiermee verwijdert u de opgegeven functies, functieservices en functies van de computer. Voor meer informatie over het verwijderen van functies, functieservices en functies met deze cmdlet wordt u verwezen naar Serverrollen en -onderdelen verwijderen.

Voordelen van Windows PowerShell-cmdlets voor Serverbeheer

Windows PowerShell-cmdlets voor Serverbeheer bieden enkele grote voordelen ten opzichte van de opdracht ServerManagerCmd.exe.

 • Nadat Windows PowerShell en de set Serverbeheer-cmdlets zijn geïnstalleerd met dism, pkgmgr of ocsetup, kunnen Windows PowerShell-cmdlets worden uitgevoerd op een computer met de Server Core-installatieoptie van Windows Server 2008 R2. Instructies voor de installatie van Windows PowerShell en de set Serverbeheer-cmdlets op de Server Core-installatieoptie van Windows Server 2008 R2 zijn beschikbaar in Hulpprogramma's voor de migratie van Windows-servers installeren, openen en verwijderen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134763). Deze pagina is mogelijk in het Engels.

 • Windows PowerShell-hulpprogramma's en -cmdlets zijn beschikbaar voor het uitvoeren van bepaalde beheertaken nadat een functie, functieservice of onderdelen is geïnstalleerd. Voor meer informatie over functies, functieservices en functies die kunnen worden beheerd met Windows PowerShell-hulpprogramma's, wordt u verwezen naar Windows PowerShell about_Modules (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141216). Deze pagina is mogelijk in het Engels.

Vereisten voor het gebruik van Serverbeheer-cmdlets

Als u Serverbeheer-gerelateerde Windows PowerShell-cmdlets wilt uitvoeren, moet u Windows PowerShell met verhoogde gebruikersbevoegdheden uitvoeren. U doet dit als volgt: klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en Windows PowerShell, klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling Windows PowerShell en klik vervolgens op Uitvoeren als administrator.

Ook moet u de module Serverbeheer in elke nieuwe Windows PowerShell-sessie laden voordat u met Serverbeheer-cmdlets kunt werken. Typ hiervoor in een Windows PowerShell-sessie die is geopend met verhoogde gebruikersbevoegdheden, Import-Module Servermanager en druk vervolgens op Enter.

Opmerking

Zie Windows PowerShell zo starten dat alle modules worden geladen voor meer informatie over het starten van een Windows PowerShell-sessie waarin alle geïnstalleerde modules automatisch worden geladen.

Syntaxis van Serverbeheer-cmdlets

Add-WindowsFeature [-Name] <string[]> [-IncludeAllSubFeature] [-logPath <string>] [-WhatIf] [-Restart] [-Concurrent] [<CommonParameters>]

Get-WindowsFeature [[-Name] <string[]>] [-logPath <string>] [<CommonParameters>]

Remove-WindowsFeature [-Name] <string[]> [-logPath <string>] [-WhatIf] [-Restart] [-Concurrent] [<CommonParameters>]

Parameters

In deze sectie worden de parameters voor de cmdlets Add-WindowsFeature, Get-WindowsFeature en Remove-WindowsFeature beschreven.

Add-WindowsFeature

ParameterBeschrijving

-name <tekenreeks[]>

Hiermee geeft u de opdracht-id's op van functies, functieservices of onderdelen die u wilt installeren met de cmdlet Add-WindowsFeature. Een reeks met onderdeelobjecten wordt ook geaccepteerd.

U kunt een lijst met opdracht-id's voor alle functies, functieservices en onderdelen in dit onderwerp vinden, of door de cmdlet Get-WindowsFeature uit te voeren.

-IncludeAllSubFeature

Hiermee geeft u op dat alle ondergeschikte services en onderdelen samen moeten worden geïnstalleerd met de functie, de functieservice of het onderdeel dat in de Name-parameter wordt genoemd.

-logPath <tekenreeks>

Hiermee worden een naam en een locatie opgegeven voor het logboekbestand als deze verschillen van de standaardnaam en -locatie %windir%\logs\ServerManager.log.

-WhatIf

Hiermee worden de bewerkingen weergegeven die voor de cmdlet Add-WindowsFeature zijn opgegeven. Zo worden bijvoorbeeld de Windows-onderdelen weergegeven die eveneens worden geïnstalleerd omdat de functie, de functieservice of het onderdeel dat u wilt installeren hiervan afhankelijk zijn. Door de parameter -WhatIf aan de cmdlet Add-WindowsFeature toe te voegen, wordt de cmdlet uitgevoerd zonder dat de installatie daadwerkelijk plaatsvindt. Er wordt alleen weergegeven wat zou worden geïnstalleerd en wat het resultaat van de cmdlet zou zijn als deze zou zijn uitgevoerd.

-Restart

Hiermee wordt de computer automatisch opnieuw opgestart wanneer de installatie voltooid is, wanneer de geïnstalleerde functies of onderdelen vereisen dat de computer opnieuw wordt opgestart.

-Concurrent

Hiermee staat u toe dat meerdere instanties van de Add-WindowsFeature- of Remove-WindowsFeature-cmdlets van Serverbeheer gelijktijdig worden uitgevoerd.

Belangrijk

Voeg deze parameter alleen toe als u functies, functieservices of onderdelen installeert die apart worden gedownload van Windows Server 2008 R2, en u tegelijk Windows-onderdelen wilt installeren waarvan de gedownloade technologie afhankelijk is.

<CommonParameters>

Met deze cmdlet worden de algemene parameters -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -WarningAction, -WarningVariable, -OutBuffer en -OutVariable ondersteund. Typ in uw Windows PowerShell-sessie de opdracht get-help about_commonparameters en druk vervolgens op Enter voor meer informatie over algemene parameters.

Get-WindowsFeature

ParameterBeschrijving

-name <tekenreeks[]>

Hiermee geeft u de opdracht-id's van functies, functieservices of onderdelen op waarvoor u gegevens wilt weergeven.

U kunt een lijst met opdracht-id's voor alle functies, functieservices en onderdelen in dit onderwerp vinden, of door de cmdlet Get-WindowsFeature zonder parameters uit te voeren.

-logPath <tekenreeks>

Hiermee worden een naam en een locatie opgegeven voor het logboekbestand als deze verschillen van de standaardnaam en -locatie %windir%\logs\ServerManager.log. Voeg deze parameter toe als u het resultaat van de cmdlet Get-WindowsFeature in een logboekbestand wilt opslaan.

<CommonParameters>

Met deze cmdlet worden de algemene parameters -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -WarningAction, -WarningVariable, -OutBuffer en -OutVariable ondersteund. Typ in uw Windows PowerShell-sessie de opdracht get-help about_commonparameters en druk vervolgens op Enter voor meer informatie over algemene parameters.

Remove-WindowsFeature

ParameterBeschrijving

-name <tekenreeks[]>

Hiermee geeft u de opdracht-id's op van functies, functieservices of onderdelen die u wilt verwijderen met de cmdlet Remove-WindowsFeature. Een reeks met onderdeelobjecten wordt ook geaccepteerd.

U kunt een lijst met opdracht-id's voor alle functies, functieservices en onderdelen in dit onderwerp vinden, of door de cmdlet Get-WindowsFeature uit te voeren.

-logPath <tekenreeks>

Hiermee worden een naam en een locatie opgegeven voor het logboekbestand als deze verschillen van de standaardnaam en -locatie %windir%\logs\ServerManager.log.

-WhatIf

Hiermee worden bewerkingen weergegeven die zijn opgegeven voor de cmdlet Remove-WindowsFeature. Door de parameter -WhatIf aan de cmdlet Remove-WindowsFeature toe te voegen, wordt de cmdlet uitgevoerd zonder dat er daadwerkelijk iets wordt verwijderd. Er wordt alleen weergegeven wat zou worden verwijderd en wat het resultaat van de cmdlet zou zijn, als de cmdlet zou zijn uitgevoerd.

-Restart

Hiermee wordt de computer automatisch opnieuw opgestart als het verwijderen voltooid is, als het nodig is dat de computer opnieuw wordt opgestart.

-Concurrent

Hiermee staat u toe dat meerdere instanties van de Add-WindowsFeature- of Remove-WindowsFeature-cmdlets van Serverbeheer gelijktijdig worden uitgevoerd.

<CommonParameters>

Met deze cmdlet worden de algemene parameters -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -WarningAction, -WarningVariable, -OutBuffer en -OutVariable ondersteund. Typ in uw Windows PowerShell-sessie de opdracht get-help about_commonparameters en druk vervolgens op Enter voor meer informatie over algemene parameters.

De opdracht ServerManagerCmd.exe

Via de opdrachtregelinstallatie van Serverbeheer kunnen parameters worden gebruikt voor het installeren of verwijderen van één of meer functies, functieservices en functies die van elkaar zijn gescheiden met behulp van spaties. Als u meer dan één rol, rolservice of onderdeel wilt installeren op of verwijderen van een server met behulp van één opdrachtinstantie, kunt u ook een antwoordbestand in XML-indeling gebruiken; vooral als u meerdere servers op dezelfde wijze wilt configureren. Zie Een antwoordbestand maken voor Serverbeheer-opdrachten voor meer informatie over het antwoordbestand dat u kunt gebruiken met ServerManagerCmd.exe.

Opmerking

ServerManagerCmd.exe kan worden uitgevoerd vanuit elke map op een van de lokale stations van de server. U moet lid zijn van de groep Administrators op de server waarop u software wilt installeren of waarvan u software wilt verwijderen.

Belangrijk

Vanwege beveiligingsbeperkingen in Gebruikersaccountbeheer onder Windows Server 2008 R2 moet u ServerManagerCmd.exe uitvoeren in een opdrachtpromptvenster met verhoogde bevoegdheden. U doet dit door met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand van de opdrachtprompt of op het object Command Prompt in het menu Start te klikken en vervolgens op Run as administrator te klikken.

Syntaxis van ServerManagerCmd.exe

ServerManagerCmd.exe -query [<query.xml>] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -inputPath <answer.xml> [-resultPath <result.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -install <command-Id> [-setting <setting-name>=<setting value>]* [-allSubFeatures] [-resultPath <result.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe -remove <command-Id> [-resultPath <result.xml> [-restart] | -whatIf] [-logPath <log.txt>]

ServerManagerCmd.exe [-help | -?]

ServerManagerCmd.exe -version

Parameters

ParameterBeschrijving

-query [<query.xml>]

Hiermee wordt een lijst weergegeven met alle functies, functieservices en functies die op de server geïnstalleerd zijn en die beschikbaar zijn voor installatie op de server. U kunt ook de verkorte vorm van deze parameter, -q, gebruiken.

Als u de resultaten van de query wilt opslaan in een XML-bestand, moet u een XML-bestand opgeven ter vervanging van query.xml.

Opmerking

Het resultaat van de parameter -query kan niet worden gebruikt als antwoordbestand voor de parameter -inputPath. De XML-code die wordt gebruikt voor de resultaten van -query en de XML-code die is vereist voor het antwoordbestand voor Servermanagercmd.exe kunnen niet met hetzelfde schema worden gevalideerd.

-inputPath <answer.xml>

Hiermee worden de functies, functieservices en functies geïnstalleerd of verwijderd die zijn opgegeven in het antwoordbestand, een XML-bestand dat wordt vertegenwoordigd door answer.xml. U kunt ook de verkorte vorm van deze parameter, -p, gebruiken.

Zie Een antwoordbestand maken voor Serverbeheer-opdrachten voor meer informatie over het maken van een antwoordbestand dat u kunt gebruiken in combinatie met deze parameter.

-install <Id>

Hiermee installeert u een met Id opgegeven functie, functieservice of onderdelen. Zie Opdracht-id's voor functies, functieservices en onderdelen in dit onderwerp voor een volledige lijst van de functie, functieservice of onderdelen-id's waaruit u kunt kiezen voor het opgeven van Id. De id's zijn niet hoofdlettergevoelig. Meerdere functies, functieservices en functies moet u van elkaar scheiden met behulp van spaties.

De volgende optionele parameters worden gebruikt in combinatie met de parameter -install.

 • -setting <setting name>=<setting value> – Hiermee worden vereiste instellingen opgegeven voor de installatie. Zie Opdracht-id's voor rollen, rolservices en onderdelen in dit onderwerp voor een volledige lijst van beschikbare instellingen.

 • -allSubFeatures – Hiermee geeft u de installatie op van alle onderliggende services en onderdelen van een bovenliggende functie, functieservice of onderdelen uit de parameter Id van de opdracht -install. Houd er rekening mee dat bepaalde functiecontainers niet over een opdrachtregel-id beschikken voor installatie van alle functieservices. Dit is het geval als rolservices niet kunnen worden geïnstalleerd in dezelfde instantie van de Serverbeheer-opdracht. De rolservice Federation-service van Active Directory Federation Services en de rolservice Federation Service-Proxy kunnen bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd met dezelfde opdrachtinstantie van Serverbeheer.

 • -resultPath <result.xml> – Hiermee worden de installatieresultaten opgeslagen in een XML-bestand dat wordt vertegenwoordigd door result.xml. U kunt ook de korte vorm van deze parameter, -r, gebruiken. U kunt de parameter -resultPath en -whatIf niet gebruiken in dezelfde instantie van ServerManagerCmd.exe.

 • -restart – Als u -restart toevoegt aan de opdracht -install, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart als de installatie voltooid is en als het opnieuw opstarten nodig is voor de functies of onderdelen die zijn geïnstalleerd.

 • -whatIf – U kunt -whatIf gebruiken voor het weergeven van bewerkingen die voor de opdracht -install zijn opgegeven. U kunt ook de korte vorm van de parameter -whatIf, -w, gebruiken. U kunt de parameter -resultPath en -whatIf niet gebruiken in dezelfde instantie van ServerManagerCmd.exe.

 • -logPath <log.txt> – Gebruik -logPath om een naam en een locatie op te geven voor het logboekbestand, die verschillen van de standaardlocatie en -naam %windir%\temp\servermanager.log.

-remove <Id>

Hiermee verwijdert u een met Id opgegeven functie, functieservice of onderdelen. Zie Opdracht-id's voor functies, functieservices en onderdelen in dit onderwerp voor een volledige lijst van de id's voor functies, functieservices en onderdelen waaruit u kunt kiezen voor het opgeven van Id. Bij de id's wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Meerdere functies, functieservices en functies moet u van elkaar scheiden met behulp van spaties.

De volgende optionele parameters worden gebruikt in combinatie met de parameter -remove.

 • -resultPath <result.xml> – Hiermee worden de verwijderingsresultaten opgeslagen in een XML-bestand dat wordt vertegenwoordigd door result.xml. U kunt ook de korte vorm van deze parameter (-r) gebruiken. Houd er rekening mee dat u de parameters -resultPath en -whatIf niet kunt gebruiken in dezelfde instantie van ServerManagerCmd.exe.

 • -restart – Als u -restart toevoegt aan de opdracht -remove, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart als het verwijderen voltooid is en als het opnieuw opstarten nodig is voor de functies of onderdelen die overblijven.

 • -whatIf – U kunt -whatIf gebruiken voor het weergeven van bewerkingen die voor de opdracht -remove zijn opgegeven. U kunt ook de korte vorm van de parameter -whatIf (-w) gebruiken. U kunt de parameters -resultPath en -whatIf niet gebruiken in dezelfde instantie van ServerManagerCmd.exe.

 • -logPath <log.txt> – Gebruik -logPath om een naam en een locatie op te geven voor het logboekbestand, die verschillen van de standaardlocatie en -naam %windir%\temp\servermanager.log.

-help

Hiermee kunt u Help weergeven voor ServerManagerCmd.exe in het opdrachtpromptvenster. U kunt ook de korte vorm -? gebruiken.

-version

Hiermee kunt u het versienummer van Serverbeheer weergeven. U kunt ook de korte vorm, -v, gebruiken.

Opmerkingen over ServerManagerCmd.exe

ServerManagerCmd.exe biedt geen ondersteuning voor de configuratie of het beheer van rollen en onderdelen nadat deze zijn geïnstalleerd. Bij de installatie van rollen en onderdelen met behulp van ServerManagerCmd.exe worden standaardinstellingen gebruikt. U moet de Windows GUI-console van Serverbeheer gebruiken voor het wijzigen van instellingen voor functies of onderdelen, voor het uitvoeren van beheertaken voor functies of om de status of gebeurtenissen weer te geven voor functies en onderdelen. Mogelijk moet u andere beheermodules openen voor de functie of gebruikmaken van functie- en onderdeelspecifieke opdrachtregelprogramma's voor het beheer of de configuratie van specifieke functies, functieservices en functies.

Opmerking

Hoewel de installaties van functies en onderdelen standaard veilig zijn, moet u de Serverbeheer-console gebruiken voor het wijzigen van standaardinstellingen, zodat u voldoet aan het veiligheidsbeleid van uw onderneming. ServerManagerCmd.exe kan alleen worden gebruikt voor het installeren en configureren van functies, functieservices en functies voor Windows Server 2008 R2 en niet voor andere toepassingen. ServerManagerCmd.exe wordt niet ondersteund op computers met een Server Core-installatie van Windows Server 2008 R2. ServerManagerCmd.exe kan niet worden gebruikt voor het installeren of verwijderen van functies, functieservices en functies op externe computers.

Voorbeelden van ServerManagerCmd.exe

Hieronder ziet u voorbeelden van de manier waarop opdrachten voor Serverbeheer worden gebruikt.

Een query uitvoeren voor de geïnstalleerde rollen en onderdelen op de computer

In het volgende voorbeeld ziet u de syntaxis voor ServerManagerCmd.exe voor het uitvoeren van een query voor het bepalen van de functies, functieservices en functies die zijn geïnstalleerd op een computer, en welke items beschikbaar zijn voor installatie. In dit voorbeeld geeft de beheerder op dat Serverbeheer de resultaten van de query moet opslaan in een bestand, C:\queryResults.xml.

ServerManagerCmd.exe -query C:\queryResults.xml

Een rol installeren zonder antwoordbestand

Hieronder ziet u de syntaxis voor ServerManagerCmd.exe voor het installeren van Webserver (IIS) en alle bijbehorende rolservices. De beheerder exporteert het resultaat van de installatie naar een XML-bestand met de naam WebServer.xml. De beheerder heeft ook opgegeven dat Serverbeheer de computer automatisch opnieuw moet opstarten na het voltooien van de installatie als dit voor de functie nodig is.

ServerManagerCmd.exe -install Web-Server -allSubFeatures -resultPath C:\Admin\WebServer.xml -restart

Onderdelen verwijderen met een antwoordbestand en de opdracht ServerManagerCmd.exe

Een beheerder gebruikt de volgende opdracht om verschillende servers opnieuw te bestemmen door een aantal functies te verwijderen. De opdrachten voor de functies die moeten worden verwijderd, worden geleverd in een antwoordbestand met de naam RemoveFilePrint.xml. De beheerder heeft de optie -whatIf aan de opdracht toegevoegd voor het weergeven van de opdrachtbewerkingen die zijn opgegeven in het antwoordbestand removalresults.xml. Met deze parameter wordt weergegeven of software die afhankelijk is van te verwijderen items, ook wordt verwijderd.

ServerManagerCmd.exe -inputPath C:\AdminFiles\RemoveFilePrint.xml -resultPath C:\AdminFiles\removalresults.xml -whatIf

Opdracht-id's voor functies, functieservices en onderdelen

De tabellen in deze sectie komen overeen met de functies, functieservices en functies die beschikbaar zijn in Windows Server 2008 R2, samen met de opdracht-id's die in ServerManagerCmd.exe voor de installatie of verwijdering moeten worden gebruikt.

Opdracht-id's voor functies en functieservices

Opdracht-id's voor Active Directory Certificate ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Active Directory Certificate Services

AD-Certificate

Certificeringsinstantie en Online Certificate Status Protocol kunnen worden geïnstalleerd met de opdrachtregelinterface van Serverbeheer. Andere rolservices voor Active Directory Certificate Services kunnen niet worden geïnstalleerd met de opdrachtregel van Serverbeheer.

Certificeringsinstantie

ADCS-Cert-Authority

Internetregistratie voor een certificeringsinstantie (kan niet worden geïnstalleerd via de opdrachtregel)

ADCS-Web-Enrollment

Online-responder

ADCS-Online-Cert

Registratieservice voor netwerkapparaten

ADCS-Device-Enrollment

Webservice Certificaatinschrijving

ADCS-Enroll-Web-Svc

Webservice Certificaatinschrijvingsbeleid

ADCS-Enroll-Web-Pol

Opdracht-id's voor Active Directory Domain ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Active Directory Domain Services

AD-Domain-Services

Nadat u Active Directory Domain Services (AD DS) hebt geïnstalleerd, moet u de opdracht dcpromo uitvoeren.

Als u de rol AD DS verwijdert terwijl de computer fungeert als domeincontroller, mislukt de bewerking. U moet eerst Active Directory Domain Services van de domeincontroller verwijderen.

Active Directory-domeincontroller

ADDS-Domain-Controller

Identiteitsbeheer voor UNIX

ADDS-Identity-Mgmt

Server voor Network Information Service

ADDS-NIS

Wachtwoordsynchronisatie

ADDS-Password-Sync

Beheerprogramma's voor Identiteitsbeheer voor UNIX

ADDS-IDMU-Tools

Opdracht-id's voor Active Directory Federation ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Active Directory Federation Services

AD-Federation-Services

Active Directory Federation Services moet met de standaardinstellingen worden geïnstalleerd.

Federation-service

ADFS-Federation

Federation Service-proxy

ADFS-Proxy

Webagenten

ADFS-Web-Agents

Claimsbewuste agent

ADFS-Claims

Agent voor op tokens gebaseerde Windows-toepassingen

ADFS-Windows-Token

Opdracht-id's voor Active Directory Lightweight Directory ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Active Directory Lightweight Directory Services

ADLDS

Geen

Opdracht-id's voor Active Directory Rights Management Services (AD RMS)OpdrachtwaardeOpmerkingen

Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

ADRMS

Active Directory Rights Management Services (AD RMS) kan niet worden geïnstalleerd met behulp van de opdrachtregel van Serverbeheer.

Active Directory Rights Management Server

ADRMS-Server

Ondersteuning voor identiteitsfederatie

ADRMS-Identity

Opdracht-id's voor ToepassingsserverOpdrachtwaardeOpmerkingen

Toepassingsserver

Toepassingsserver

Als u de functieservice Ondersteuning voor WS-Atomic-transacties installeert met behulp van de opdrachtregel van Serverbeheer, wordt Ondersteuning voor WS-Atomic-transacties standaard geconfigureerd voor het gebruik van een zelf-ondertekend certificaat.

Application Server Foundation

AS-AppServer-Foundation

Webserver (IIS)-ondersteuning

AS-Web-Support

COM+-netwerktoegang

AS-Ent-Services

Delen van de TCP-poort

AS-TCP-Port-Sharing

Ondersteuning voor Windows Process Activation-service

AS-WAS-Support

HTTP-activering

AS-HTTP-Activation

Message Queuing-activering

AS-MSMQ-Activation

TCP-activering

AS-TCP-Activation

Activering van named pipes

AS-Named-Pipes

Ondersteuning van gedistribueerde transacties

AS-Dist-Transaction

Binnenkomende externe transacties

AS-Incoming-Trans

Uitgaande externe transacties

AS-Outgoing-Trans

Ondersteuning van WS-Atomic-transacties

AS-WS-Atomic

Opdracht-id's voor DHCP-serverOpdrachtwaardeOpmerkingen

DHCP-server

DHCP

De rol DHCP-server moet met de standaardinstellingen worden geïnstalleerd.

Opdracht-id's voor DNS-serverOpdrachtwaardeOpmerkingen

DNS-server

DNS

Geen

Opdracht-id's voor Fax ServerOpdrachtwaardeOpmerkingen

Fax Server

Fax

Fax Server moet worden geïnstalleerd met de standaardinstellingen.

Opdracht-id's voor BestandsservicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Bestandsservices

File-Services

De Bestandsservices-container kan niet worden geïnstalleerd of verwijderd met behulp van de opdrachtregel van Serverbeheer. De Bestandsservices-container kan alleen worden geïnstalleerd of verwijderd met behulp van de gebruikersinterface van Serverbeheer. Er is dan ook geen opdracht-id beschikbaar die de Bestandsservices-container vertegenwoordigt.

Omdat u de instellingen voor Bestandsservices kunt configureren na het installeren van de functie, hoeft u geen Bestandsservices-instellingen op te geven in het antwoordbestand voor de Serverbeheer-opdrachtregel.

Bestandsserver

FS-Fileserver

DFS (Distributed File System)

FS-DFS

DFS-naamruimte

FS-DFS-Namespace

DFS-replicatie

FS-DFS-Replication

Bestandsserverbronbeheer

FS-Resource-Manager

Services voor NFS

FS-NFS-Services

Windows Search-service

FS-Search-Service

Bestandsservices voor Windows Server 2003

FS-Win2003-Services

BranchCache voor externe bestanden

FS-BranchCache

Indexing-service

FS-Indexing-Service

Opdracht-id's voor Hyper-V™OpdrachtwaardeOpmerkingen

Hyper-V™

Hyper-V

Opdracht-id's voor Services voor netwerkbeleid en -toegangOpdrachtwaardeOpmerkingen

Netwerkbeleid en toegangsservices

NPAS

Omdat u de instellingen voor Services voor netwerkbeleid en -toegang kunt configureren na het installeren van de functie, hoeft u deze instellingen niet op te geven in het antwoordbestand voor de opdrachtregel.

Network Policy Server

NPAS-Policy-Server

NPAS-routering en RAS

NPAS-RRAS-Services

RAS

NPAS-RRAS

Routering

NPAS-Routing

Statusregistratieautoriteit

NPAS-Health

HCAP (Host Credential Authorization Protocol)

NPAS-Host-Cred

Opdracht-id's voor Afdruk- en documentservicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Afdruk- en documentservices

Print-Services

Bij het verwijderen van deze rol in de gebruikersinterface van Serverbeheer wordt gevraagd om de instanties te verwijderen van printers die op de server zijn geconfigureerd. Deze instanties worden standaard bewaard. Dit is de standaardwerking van de verwijdering van de functie Afdruk- en documentservices via een opdrachtregel.

Afdrukserver

Print-Server

Afdrukken via internet

Print-Internet

LDP-service

Print-LPD-Service

Server voor gedistribueerde scans

Print-Scan-Server

Opdracht-id's voor Extern bureaublad-servicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Extern bureaublad-services

Remote-Desktop-Services

Omdat u de instellingen van Extern bureaublad-services kunt configureren na het installeren van de functie, hoeft u geen instellingen op te geven in het antwoordbestand voor de opdrachtregel.

Extern bureaublad-server

RDS-RD-Server

RD-licenties

RDS-Licensing

RD-gateway

RDS-Gateway

RAD-webtoegang

RDS-Web-Access

RD Connection Broker

RDS-Connection-Broker

RD-virtualisatie

RDS-Virtualization

Opdracht-id's voor Webserver (IIS)OpdrachtwaardeOpmerkingen

Webserver (IIS)

Web-Server

Geen

Internet Information Services (Webserver)

Web-WebServer

Veelgebruikte HTTP-functies

Web-Common-Http

Statische inhoud

Web-Static-Content

Standaarddocument

Web-Default-Doc

Bladeren door mappen

Web-Dir-Browsing

HTTP-fouten

Web-Http-Errors

HTTP-omleiding

Web-Http-Redirect

WebDAV-publicatie

Web-DAV-Publishing

Toepassingsontwikkeling

Web-App-Dev

ASP.NET

Web-Asp-Net

.NET-uitbreidbaarheid

Web-Net-Ext

ASP

Web-ASP

CGI

Web-CGI

ISAPI-extensies

Web-ISAPI-Ext

ISAPI-filters

Web-ISAPI-Filter

Inbegrepen elementen op de server

Web-Includes

Status en diagnose

Web-Health

HTTP-logboekregistratie

Web-Http-Logging

Logboekregistratieprogramma's

Web-Log-Libraries

Controle aanvragen

Web-Request-Monitor

Tracering

Web-Http-Tracing

Aangepaste logboekregistratie

Web-Custom-Logging

ODBC-logboekregistratie

Web-ODBC-Logging

Beveiliging

Web-Security

Basisverificatie

Web-Basic-Auth

Windows-verificatie

Web-Windows-Auth

Digest-verificatie

Web-Digest-Auth

Verificatie van clientcertificaattoewijzingen

Web-Client-Auth

Verificatie van IIS-clientcertificaattoewijzingen

Web-Cert-Auth

URL-autorisatie

Web-Url-Auth

Filtering aanvragen

Web-Filtering

IP- en domeinbeperkingen

Web-IP-Security

Prestaties

Web-Performance

Compressie van statische inhoud

Web-Stat-Compression

Compressie van dynamische inhoud

Web-Dyn-Compression

Beheerprogramma's

Web-Mgmt-Tools

IIS-beheerconsole

Web-Mgmt-Console

Scripts en hulpprogramma's voor IIS-beheer

Web-Scripting-Tools

Beheerservice

Web-Mgmt-Service

Compatibiliteit met IIS 6-beheer

Web-Mgmt-Compat

Compatibiliteit met IIS 6-metabase

Web-Metabase

Compatibiliteit met IIS 6 WMI

Web-WMI

IIS 6-scripthulpprogramma's

Web-Lgcy-Scripting

IIS 6-beheerconsole

Web-Lgcy-Mgmt-Console

FTP-server

Web-Ftp-Server

FTP-service

Web-Ftp-Service

FTP-uitbreidbaarheid

Web-Ftp-Ext

Opdracht-id's voor Windows Deployment ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Windows Deployment Services

WDS

Geen

Deployment Server

WDS-Deployment

Transportserver

WDS-Transport

Opdracht-id's voor Windows Server Update ServicesOpdrachtwaardeOpmerkingen

Windows Server Update Services

OOB-WSUS

Opdracht-id's voor onderdelen

OnderdelenOpdrachtwaarde Opmerkingen

Background Intelligent Transfer Service (BITS)

BITS

 

 • BITS Compact Server

BITS-LWDLServer

 • IIS-serveruitbreiding

BITS-IIS-Ext

BitLocker-stationsversleuteling

BitLocker

 

Windows BranchCache

BranchCache

Administration Kit voor Verbindingsbeheer

CMAK

 

Bureaubladbelevenis

Desktop-Experience

 

Console voor beheer van directe toegang (DAMC)

DAMC

Failover Clustering

Failover-Clustering

Groepsbeleidsbeheer

GPMC

 

Pen- en handschriftservices

Ink-Handwriting

 

 • Penondersteuning

IH-Ink-Support

 • Handschriftherkenning

IH-Handwriting

Client voor afdrukken via internet

Internet-Print-Client

 

iSNS (Internet Storage Naming Server)

ISNS

 

LPR-poortmonitor

LPR-Port-Monitor

 

Message Queuing

MSMQ

 • Message Queuing-services

MSMQ-Services

 • Message Queuing-server

MSMQ-Server

 • Active Directory-integratie

MSMQ-Directory

 • Message Queuing-triggers

MSMQ-Triggers

 • HTTP-ondersteuning

MSMQ-HTTP-Support

 • Ondersteuning voor multicasting

MSMQ-Multicasting

 • Routeringsservice

MSMQ-Routing

 • Messaging Queuing DCOM-proxy

MSMQ-DCOM

MPIO (Multipath I/O)

Multipath-IO

 

Netwerktaakverdeling

NLB

 

Onderdelen van .NET Framework 3.5.1

NET-Framework

Houd er rekening mee dat de opdrachtregelsyntaxis voor Onderdelen van .NET Framework 3.5.1 niet het teken '.' bevat vóór NET.

 • .NET Framework 3.5.1

NET-Framework-Core

 • WCF-activering (Windows Communication Foundation)

NET-Win-CFAC

 • HTTP-activering

NET-HTTP-Activation

 • Niet-HTTP-activering

NET-Non-HTTP-Activ

PNRP (Peer Name Resolution Protocol)

PNRP

 

qWave (Quality Windows Audio Video Experience)

Qwave

 

Hulp op afstand

Remote-Assistance

 

Remote Differential Compression

RDC

 

Hulpprogramma's voor het beheren van externe servers

RSAT

 • Hulpprogramma's voor rolbeheer

RSAT-Role-Tools

 • Hulpprogramma's voor Active Directory Certificate Services

RSAT-ADCS

 • Hulpprogramma's voor certificeringsinstanties

RSAT-ADCS-Mgmt

 • Hulpprogramma's voor online-responder

RSAT-Online-Responder

 • Hulpprogramma's voor AD DS en AD LDS

RSAT-AD-Tools

 • Hulpprogramma's voor AD DS

RSAT-ADCS

 • Modules en opdrachtregelprogramma's voor AD DS

RSAT-ADDS-Tools

 • Active Directory-beheercentrum

RSAT-AD-AdminCenter

 • Hulpprogramma's voor Server voor NIS

RSAT-SNIS

 • Hulpprogramma's voor Active Directory Lightweight Directory Services

RSAT-ADLDS

 • Module Active Directory PowerShell

RSAT-AD-PowerShell

 • Hulpprogramma's voor Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

RSAT-RMS

 • Hulpprogramma's voor DHCP Server

RSAT-DHCP

 • Hulpprogramma's voor DNS Server

RSAT-DNS

 • Hulpprogramma's voor Fax Server

RSAT-Fax

 • Hulpprogramma's voor Bestandsservices

RSAT-File-Services

 • Hulpprogramma's voor DFS (Distributed File System)

RSAT-DFS-Mgmt-Con

 • Hulpprogramma's voor Bestandsserverbronbeheer

RSAT-FSRM-Mgmt

 • Hulpprogramma's voor Services voor Network File System

RSAT-NFS-Admin

 • Hulpprogramma's voor Hyper-V

RSAT-Hyper-V

 • Hulpprogramma's voor Services voor netwerkbeleid en -toegang

RSAT-NPAS

 • Hulpprogramma voor Afdruk- en documentservices

RSAT-Print-Services

 • Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-services

RSAT-RDS

 • Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-server

RSAT-RDS-RemoteApp

 • Hulpprogramma's voor RD-gateway

RSAT-RDS-Gateway

 • Hulpprogramma's voor Extern bureaublad-licentieverlening

RSAT-RDS-Licensing

 • Hulpprogramma's voor RD Connection Broker

RSAT-TS-Session-Broker

 • Hulpprogramma's voor Webserver (IIS)

RSAT-Web-Server

 • Hulpprogramma's voor Windows Deployment Services

RSAT-WDS

Beheerprogramma's voor Hulpprogramma's voor het beheren van externe servers-onderdelen

RSAT-Feature-Tools

 • Beheerprogramma's voor BitLocker-stationsversleuteling

RSAT-BitLocker

 • Hulpprogramma's voor BitLocker-stationsversleuteling

RSAT-Bitlocker-DriveEnc

 • BitLocker-herstelwachtwoord-viewer

RSAT-Bitlocker-RecPwd

 • Hulpprogramma's voor BITS-serveruitbreidingen

RSAT-BITS-Server

 • Hulpprogramma's voor Failover-clustering

RSAT-Clustering

 • Hulpprogramma's voor Netwerktaakverdeling

RSAT-NLB

 • Hulpprogramma's voor SMTP-server

RSAT-SMTP

 • Hulpprogramma's voor WINS-server

RSAT-WINS

RPC via HTTP Proxy

RPC-over-HTTP-Proxy

 

Eenvoudige TCP/IP-services

Simple-TCPIP

 

SMTP-server

SMTP-Server

 

SNMP-services

SNMP-Services

 • SNMP-service

SNMP-Service

 • SNMP WMI Provider

SNMP-WMI-Provider

Opslagbeheer voor SAN's

Storage-Mgr-SANS

 

Subsysteem voor op UNIX gebaseerde toepassingen

Subsystem-UNIX-Apps

 

Telnet-client

Telnet-Client

 

Telnet-server

Telnet-Server

 

TFTP-client

TFTP-Client

 

Windows Biometric Framework

Biometric-Framework

 

De interne database van Windows

Windows-Internal-DB

 

Windows PowerShell ISE

PowerShell-ISE

 

Windows Process Activation-service

WAS

 • Procesmodel

WAS-Process-Model

 • .NET-omgeving

WAS-NET-Environment

 • Configuratie-API's

WAS-Config-APIs

Functionaliteit van Windows Server Backup

Back-upfuncties

 • Windows Server Backup

Back-up

 • Opdrachtregelprogramma's

Back-upprogramma's

 • Commandlets voor Windows Server Backup

Back-upcommandlets

Hulpprogramma's voor migratie van Windows-servers

Migratie

 

Windows System Resource Manager

WSRM

 

Windows TIFF IFilter (Tagged Image File Format Index Filter)

TIFF-iFilter

WinRM IIS-extensie

WinRM-IIS-Ext

 

WINS-server

WINS-server

 

WLAN-service (Wireless LAN)

Wireless-Networking

 

XPS-viewer

XPS-Viewer

 

Zie ook