Klasör izinleri; Tam Denetim, Değiştirme, Okuma ve Yürütme, Klasör İçeriğini Listeleme, Okuma ve Yazma izinlerini içerir. Bu izinler hakkında bilgi için, bkz: Dosya ve Klasör İzinleri. Bu izinlerin her biri, aşağıda listelenen ve açıklanan özel izinlerin mantıksal bir grubundan oluşur. Bazı özel izinler bazı nesnelere uygulanmaz.

İzin Açıklama

Klasörü Gez/Dosya Çalıştır

Klasörü Gez, kullanıcının başka dosya veya klasörlere ulaşmak için klasörler arasında hareket etmesine izin verir veya vermez; gezilen klasörler için kullanıcının izni olması gerekmez. Klasörü Gez, yalnızca Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nda grup veya kullanıcıya Çapraz geçiş denetimini atla kullanıcı hakkı verilmediğinde etkinleşir. Varsayılan olarak, Everyone grubuna Çapraz geçiş denetimini atla kullanıcı hakkı verilir. (Yalnızca klasörlere uygulanır.)

Dosya Çalıştır, program dosyalarını çalıştırmaya izin verir veya vermez. (Yalnızca dosyalara uygulanır.)

Bir klasörde Klasörü Gez iznini ayarlamak, o klasördeki tüm dosyalarda Dosya Çalıştır iznini otomatik olarak ayarlamaz.

Klasörleri Listele/Veriyi Oku

Klasörleri Listele, klasör içindeki dosya ve alt klasör adlarının görüntülenmesine izin verir veya bu izni reddeder. Klasörü Listele, yalnızca ilgili klasörün içeriğini etkiler ve izni ayarladığınız klasörün listelenip listelenmeyeceğini etkilemez. (Yalnızca klasörlere uygulanır.)

Veriyi Oku, dosyalardaki verilerin görüntülenmesine izin verir veya vermez. (Yalnızca dosyalara uygulanır.)

Öznitelikleri Oku

Dosya veya klasörün, salt okunur ve gizli gibi özniteliklerinin görüntülenmesine izin verir veya bu izni reddeder. Öznitelikler NTFS ile tanımlanırlar.

Genişletilmiş Öznitelikleri Oku

Dosya veya klasörün genişletilmiş özniteliklerinin görüntülenmesine izin verir veya vermez. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.

Dosya Oluştur/Veriyi Yaz

Dosya Oluştur, klasörde dosya oluşturmaya izin verir veya vermez. (Yalnızca klasörlere uygulanır.)

Veriyi Yaz, dosyada değişiklik yapılmasına ve varolan içeriğin üstüne yazılmasına izin verir veya vermez. (Yalnızca dosyalara uygulanır.)

Klasörler Oluştur/Veriyi Arkasına Ekle

Klasörler Oluştur, klasörde klasör oluşturmaya izin verir veya vermez. (Yalnızca klasörlere uygulanır.)

Veriyi Arkasına Ekle, dosyada varolan verileri değiştirmeden, silmeden veya bunların üzerine yazmadan dosyanın sonunda değişiklik yapma izni verir veya vermez. (Yalnızca dosyalara uygulanır.)

Öznitelikleri Yaz

Dosya veya klasörün, salt okunur veya gizli gibi özniteliklerinin değiştirilmesine izin verir veya vermez. Öznitelikler NTFS ile tanımlanırlar.

Öznitelikleri Yaz izni, dosya veya klasör oluşturma ya da silme anlamına gelmez; yalnızca bir dosyanın veya klasörün öznitelikleri üzerinde değişiklik yapma iznini içerir. Oluşturma veya silme işlemlerine izin vermek (veya vermemek) için, bkz. Dosya Oluştur/Veri Yaz, KlasörOluştur/Veri Ekle, Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil ve Sil.

Genişletilmiş Öznitelikleri Yaz

Dosya veya klasörün genişletilmiş özniteliklerinin değiştirilmesine izin verir veya vermez. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.

Genişletilmiş Öznitelikleri Yaz izni, dosyaları veya klasörleri oluşturma ya da silme anlamına gelmez; yalnızca dosyanın veya klasörün öznitelikleri üzerinde değişiklik yapma iznini içerir. Oluşturma veya silme işlemlerine izin vermek (veya vermemek) için, bkz. Dosya Oluştur/Veri Yaz, Klasör Oluştur/Veri Ekle, Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil ve Sil.

Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil

Alt klasör veya dosyalarda Sil izni verilmemişse bile, bunların silinmesine izin verir veya bu izni reddeder.

Sil

Dosya veya klasörün silinmesine izin verir veya bu izni reddeder. Dosya veya klasörde Silme izniniz olmasa bile, üst klasörde Alt Klasörleri ve Dosyaları Silme izniniz varsa, dosya veya klasörü silebilirsiniz.

İzinleri Oku

Dosya veya klasörün, Tam Denetim, Oku, Yaz gibi izinlerinin okunmasına izin verir veya engeller.

İzinleri Değiştir

Dosya veya klasörün, Tam Denetim, Oku, Yaz gibi izinlerinin değiştirilmesine izin verir veya bu izni reddeder.

Sahipliği Al

Dosya veya klasörün sahipliğinin alınmasını sağlar veya reddeder. Bir dosyanın veya klasörün sahibi, varolan izinlerden bağımsız olarak, dosya veya klasördeki izinleri her zaman değiştirebilir.

Eşitle

Farklı iş parçacıklarının, dosya veya klasörle ilgili tanıtıcılarda beklemesini ve sinyal veren başka bir iş parçacığıyla eşitlenmesini sağlar veya reddeder. Bu izin, yalnızca birden çok iş parçacığı ve birden çok işlem içeren programlara uygulanır.

Not

Gerekli izinleriniz olsa bile, Şifreleme Dosya Sistemi (EFS) anahtarı olmaksızın şifrelenmiş dosyalara erişemezsiniz.

Ek başvurular


İçindekiler