Med Resursövervakaren i Windows kan du visa de referenser och moduler som används av en vald process.

 • Referenser är pekare som refererar till systemelement som t.ex. filer, registernycklar, händelser eller kataloger.

 • Moduler är hjälpfiler eller program som t.ex. DLL-filer (Dynamic Link Library).

Så här startar du Resursövervakaren
 • Klicka på Start, klicka i textrutan Påbörja sökning, skriv resmon.exe och tryck sedan på RETUR.

Så här visar du alla referenser och moduler som är associerade med en process
 1. I kolumnen Bild i tabellen Processer på fliken Processor markerar du kryssrutan bredvid namnet på den process som du vill visa associerade referenser och moduler för. Valda processer flyttas högst upp i kolumnen.

 2. Klicka på namnlisterna för tabellerna Associerade referenser och Associerade moduler när du vill utöka dem. En orange stapel nedanför namnlisten på varje tabell visar de processer som du har valt.

 3. Granska resultaten i utförliga tabeller. Om du vill förfina resultaten kan du använda följande procedur och söka efter specifika referenser i tabellen Associerade referenser.

Så här identifierar du program med hjälp av en referens
 • I namnlisten för tabellen Associerade referenser klickar du i textrutan Sök referenser, anger namnet på den referens du vill söka efter och klickar sedan på sökknappen.

  OBS

  Söksträngen är inte skiftlägeskänslig och du kan inte använda jokertecken. Du kan söka efter referenser genom att ange hela deras namn eller delar därav. Om du t.ex. söker efter c:\windows returneras alla referenser där c:\windows ingår som en del i referensnamnet.

 • Om du vill förfina dina sökresultat efter en sökning markerar du kryssrutan bredvid namnet på processen i tabellen Processer. Resultatet filtreras då efter den valda processen eller de valda processerna.

  OBS

  Resultattabellen uppdateras inte dynamiskt. Om du misstänker att systemets tillstånd har förändrats klickar du på sökknappen igen, vilket uppdaterar resultaten.

Ytterligare referenser