Windows Kaynak İzleyicisi seçili işlem tarafından hangi işleyicilerin ve modüllerin kullanıldığını gösterebilir.

 • İşleyiciler dosyaların, kayıt anahtarlarının, olayların veya dizinlerin yer aldığı (ancak bunlarla sınırlı değil) sistem öğelerine başvuran işaretçilerdir.

 • Modüller dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) dosyalarının yer aldığı 'ancak bunlarla sınırlı değil) yardımcı dosyalar ve programlardır.

Kaynak İzleyicisi'ni başlatmak için
 • Başlat'ı tıklatın, Aramaya Başla kutusunun içini tıklatın, resmon.exe yazın ve ENTER tuşuna basın.

İşlemle ilişkili tüm işleyicileri ve modülleri görüntülemek için
 1. CPU sekmesinde, İşlemler tablosunun Görüntü sekmesinde ilişkili işleyicilerin ve modüllerin gösterilmesini istediğiniz işlem adının yanındaki onay kutusunu seçin. Seçili işlemler sütunun başına taşınır.

 2. Genişletmek için İlişkili Tanıtıcılar ve İlişkili Modüller tablolarının başlık çubuklarını tıklatın. Her tablonun başlık çubuğu altındaki turuncu çubuk seçmiş olduğunuz işlemleri gösterir.

 3. Ayrıntılı tablolardaki sonuçları gözden geçirin. Sonuçları iyileştirmek için İlişkili Tanıtıcılar tablosundaki belirli işleyicileri arayacak aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

İşleyici kullanarak uygulamaları tanımlamak için
 • İlişkili Tanıtıcılar tablosunun başlık çubuğunda Tanıtıcıları Ara kutusunu tıklatın, aramak istediğiniz işleyicinin adını yazın ve arama düğmesini tıklatın.

  Not

  Arama dizesi büyük-küçük harf duyarlıdır ve joker karakterler desteklenmez. İşleyici aramak için dizenin bir bölümünü veya tümünü yazın. Örneğin, c:\windows aranması, c:\windows'un işleyici adı parçası olduğu tüm işleyicileri döndürür.

 • Arama sonuçlarınızı iyileştirmek için, İşlemler tablosunda aramadan sonraki işlem adının yanında bulunan onay kutusunu seçebilirsiniz. Artık sonuçlara seçili işlem veya işlemlere göre filtre uygulanabilir.

  Not

  Sonuçlar tablosu dinamik olarak güncelleştirilmez. Sistem durumunun değiştiğini düşünüyorsanız sonuçları yenilemek için arama düğmesini bir kez daha tıklatın.

Ek başvurular