U kunt met Windows Broncontrole zien welke ingangen en modules door een geselecteerd proces worden gebruikt.

 • Ingangen zijn pointers die verwijzen naar systeemelementen waaronder (maar niet beperkt tot) bestanden, registersleutels, gebeurtenissen of mappen.

 • Modules zijn helper-bestanden of -programma's waaronder (maar niet beperkt tot) DLL-bestanden.

Broncontrole starten
 • Klik op Start, klik in het vak Zoekopdracht starten, typ resmon.exe en druk op ENTER.

Alle ingangen en modules weergeven die aan een proces zijn gekoppeld
 1. Schakel op het tabblad Processor in de kolom Image van de tabel Processen het selectievakje in naast de naam van het proces waarvoor u de gekoppelde ingangen en modules wilt weergeven. Geselecteerde processen worden naar boven verplaatst.

 2. Klik op de titelbalken van de tabellen Gekoppelde ingangen en Gekoppelde modules om de tabellen uit te vouwen. Een oranje balk onder de titelbalk van elke tabel geeft de processen weer die u hebt geselecteerd.

 3. Bekijk de resultaten in de detailtabellen. Als u de resultaten wilt verfijnen, kunt u de volgende procedure gebruiken om naar specifieke ingangen in de tabel Gekoppelde ingangen te zoeken.

Toepassingen identificeren met behulp van een ingang
 • Klik in de titelbalk van de tabel Gekoppelde ingangen in het vak Ingangen zoeken, typ de naam van de ingang die u zoekt, en klik vervolgens op de zoekknop.

  Opmerking

  Bij de zoektekenreeks wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, en jokertekens worden niet ondersteund. U kunt een volledige of gedeeltelijke tekenreeks typen om ingangen te zoeken. Als u bijvoorbeeld c:\windows opgeeft, worden alle ingangen als resultaat gegeven die c:\windows als deel van de naam hebben.

 • U verfijnt de zoekresultaten door na het zoeken in de tabel Processen het selectievakje in te schakelen naast de naam van een proces. De resultaten worden dan op de geselecteerde proces(sen) gefilterd.

  Opmerking

  De resultatentabel wordt niet dynamisch bijgewerkt. Als u vermoedt dat de systeemstatus is gewijzigd, klikt u nogmaals op de zoekknop om de resultaten te vernieuwen.

Aanvullende naslaginformatie