• Güvenlik nedeniyle belirli bir kullanıcının oturum açmasını önlemek için, kullanıcı hesaplarını silmek yerine devre dışı bırakabilirsiniz.

Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Kullanıcı hesabını devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Windows arabirimini kullanarak bir kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\Users

  Veya kullanıcı hesabını içeren klasörü tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde kullanıcıyı sağ tıklatın.

 4. Hesabın durumuna bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hesabı devre dışı bırakmak için Hesabı Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

  • Hesabı etkinleştirmek için Hesabı Etkinleştir'i tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Ortak grup üyeliklerine sahip devre dışı bırakılmış kullanıcı hesapları oluşturarak, devre dışı bırakılmış kullanıcı hesaplarını, kullanıcı hesabı oluşturmayı basitleştirmek için hesap şablonu olarak kullanabilirsiniz.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Hesabını Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138374 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırını kullanarak bir kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsmod user <UserDN> -disabled {yes|no}

Parametre Açıklama

<UserDN>

Eklenecek kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.

-disabled

userAccountControl içinde UF_ACCTDISABLED değerini ayarlar.

{yes|no}

Kullanıcı hesabının oturum açma için devre dışı bırakılıp (yes) bırakılmadığını (no) belirtir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsmod user /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Ortak grup üyeliklerine sahip devre dışı bırakılmış kullanıcı hesapları oluşturarak, devre dışı bırakılmış kullanıcı hesaplarını, kullanıcı hesabı oluşturmayı basitleştirmek için hesap şablonu olarak kullanabilirsiniz.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Hesabını Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138374 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler