Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Bir kullanıcı hesabını kopyalamak için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\Users

 3. Ayrıntılar bölmesinde, kopyalamak istediğiniz kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve sonra Kopyala'yı tıklatın.

 4. Adı alanına, kullanıcının adını yazın.

 5. Soyadı alanına, kullanıcının soyadını yazın.

 6. Adın baş harflerini eklemek veya ad ve soyad sırasını tersine çevirmek için Tam ad'ı değiştirin.

 7. Kullanıcı oturum açma adı alanına, kullanıcının oturum açma adını yazın, açılır listeden kullanıcı asıl adı (UPN) sonekini seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Kullanıcı Windows 95, Windows 98 veya Windows NT çalıştıran bilgisayarlara oturum açmak için farklı bir ad kullanacaksa, Kullanıcı oturum açma adı (Windows 2000 öncesi) alanında görünen kullanıcı oturum açma adını farklı bir adla değiştirebilirsiniz.

 8. Parola ve Parolayı Onayla alanlarına, kullanıcının parolasını yazıp uygun parola seçeneklerini belirleyin.

  Yeni kullanıcı hesabının kopyalanmasında kaynak olarak kullanılacak kullanıcı hesabı devre dışı bırakılmışsa, yeni hesabı etkinleştirmek için Hesap devre dışı'yı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Yeni kullanıcı hesabını oluşturduktan sonra, kullanıcı hesabıyla ilgili başka bilgiler de girmek için kullanıcı hesabı özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

 • Kopyalanan kullanıcıya varsayılan olarak yalnızca, oturum açma saatleri, iş istasyonu sınırlamaları ve hesap süre sonu sınırlamaları gibi en yaygın şekilde kullanılan öznitelikler aktarılır.

 • Yeni kopyalanan kullanıcıya hangi varsayılan özniteliklerin aktarılacağını değiştirebilir veya yeni kullanıcıya kopyalanacak başka öznitelikler de belirtebilirsiniz. Bunu yapmak için, Active Directory Şeması ek bileşenini açın, istediğiniz öznitelik özelliklerini görüntüleyin ve Kullanıcı çoğaltıldığında öznitelik kopyalansın onay kutusunu seçin veya temizleyin. Yalnızca kullanıcı sınıfının örneği olan öznitelikleri değiştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

  Active Directory Şeması ek bileşeni yüklü değilse yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Başlat'ı ve Yardım ve Destek'i tıklatın, ardından Active Directory Şeması ek bileşenini yükleme, görüntüleme ve bu ek bileşenin güvenliğini sağlama konusunda bilgi içeren "Active Directory Şeması" başlıklı konuyu arayın.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Hesabını Kopyalama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138371 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler