Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Bilgisayar hesabını devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Windows arabirimini kullanarak bir bilgisayar hesabını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacından Bilgisayarlar'ı tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\Computers

  Veya etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz bilgisayar hesabını içeren klasörü tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinden, istediğiniz bilgisayar hesabını sağ tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın.

  • Hesabı devre dışı bırakmak için Hesabı Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

  • Hesabı etkinleştirmek için Hesabı Etkinleştir'i tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Bir bilgisayar hesabını devre dışı bıraktığınızda, bilgisayar yeniden etkinleştirilene kadar etki alanında kimliğini doğrulatamaz.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Bilgisayar Hesabını Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138389 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırını kullanarak bir bilgisayar hesabını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsmod computer <ComputerDN> -disabled {yes|no}

Parametre Açıklama

<ComputerDN>

Devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek istediğiniz bilgisayar hesabının ayırt edici adlarını belirtir.

-disabled

Belirtilen bilgisayar hesabı için devre dışı (yes) veya etkin (no) değerini ayarlar.

{yes|no}

Bilgisayar hesabının oturum açma için devre dışı bırakılıp (yes) bırakılmadığını (no) belirtir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdakileri yazıp ENTER tuşuna basın:

dsmod computer /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Bir bilgisayar hesabını devre dışı bıraktığınızda, bilgisayar hesabı yeniden etkinleştirilene kadar etki alanında kimliğini doğrulatamaz.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Bilgisayar Hesabını Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138389 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler