Dijaloški okvir Prijava omogućuje unos odobrenog korisničkog imena i lozinke za program Access prilikom povezivanja s Access bazom podataka koja je ranije definirana kao sistemska baza podataka. Korisnička imena i lozinke za prijavu dodjeljuje vaš administrator baze podataka i trebaju se unijeti točno onako kako su i dodijeljene.

Izvor podataka označava izvor podataka s kojim se povezujete.

Napomena:
Ako izvor podataka nije odabran, dodijeliti ga možete klikom na Baza podataka.

Kliknite U redu kako biste zatvorili dijaloški okvir i pokrenuli postupak prijave.

Kliknite Odustani kako biste zatvorili dijaloški okvir i poništili postupak prijave.